Gudstjänsten, som leds av VDM Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 27 mars 2022 kl 11:00


TEMA

Bebådelsen

Andra årgångens läsningGAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Mika 5:2-4

2 Men du, Betlehem Efrata

som är så liten

bland Juda tusenden,

från dig ska det åt mig komma

en som ska härska över Israel.

Hans ursprung är före tiden,

från evighetens dagar.

3 Därför ska han överge dem

fram till den tid

då hon som ska föda har fött.

Då ska de som är kvar

av hans bröder

få vända tillbaka till Israels barn.

4 Han ska träda fram

och vara en herde i Herrens kraft,

i Herren sin Guds namns höghet.

Och de ska ha ro,

för han ska vara stor

till jordens ändar.


EPISTELTEXT

Rom 4:18-21

18 Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk, som det var sagt: Så ska din avkomma bli. 19 Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp – han var omkring hundra år – och att Saras moderliv var dött. 20 Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran, 21 fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla.


EVANGELIETEXT

Luk 1:39-45

Maria och Elisabet

39 Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. 40 Där gick hon in i Sakarias hus och hälsade på Elisabet.


41 När Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den helige Ande 42 och ropade med hög röst: "Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt! 43 Men varför händer detta mig, att min Herres mor kommer till mig? 44 När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. 45 Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse."


PSALTARPSALM Psalm 132:1-18

1 Herre, tänk på David,

på allt han fick utstå,

2 hur han gav Herren sin ed,

sitt löfte till Jakobs Mäktige:

3 "Jag ska inte gå in i mitt hus,

inte ligga på min bädd,

4 inte unna mina ögon någon sömn

eller mina ögonlock någon vila

5 förrän jag funnit en plats åt Herren,

en boning åt Jakobs Mäktige."


6 Vi hörde det i Efrata,

vi upptäckte det i skogsbygden[f].

7 Låt oss gå in i hans boning,

låt oss tillbe vid hans fotpall.

8 Res dig, Herre,

och kom till din viloplats,

du och din makts ark!

9 Låt dina präster vara klädda

i rättfärdighet

och dina trogna få jubla.

10 För din tjänare Davids skull,

avvisa inte din smorde!


11 Herren har gett David sin ed,

en sann ed som han

inte tar tillbaka:

"En av dina ättlingar[k]

ska jag sätta på din tron.

12 Om dina barn håller mitt förbund

och mitt vittnesbörd

som jag ska lära dem,

då ska också deras barn

sitta på din tron till evig tid."


13 Ja, Herren har utvalt Sion,

där vill han ha sin boning:

14 "Detta är min viloplats till evig tid.

Här ska jag bo, hit längtar jag.

15 Sions förråd ska jag rikligt välsigna,

dess fattiga ska jag mätta med bröd.

16 Dess präster ska jag

klä i frälsning

och dess trogna ska jubla högt.

17 Där ska jag låta ett horn[o] växa upp

åt David,

jag har berett en lampa

åt min smorde.

18 Hans fiender ska jag klä i skam,

men på honom

ska kronan glänsa."2 visningar0 kommentarer

 

Högmässan, som leds av VDM Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 20 mars 2022 kl 11:00


TEMA

Jesus och ondskan

Andra årgångens läsningGAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Sak 3:1-5

Nya kläder för översteprästen

Sedan lät han mig se översteprästen Josua stå inför Herrens ängel, och Satan[b] stod vid hans högra sida för att anklaga honom. 2 Men Herren sade till Satan: ”Herren ska straffa dig, Satan. Ja, Herren ska straffa dig, han som har utvalt Jerusalem. Är inte denne en brand ryckt ur elden?”


3 Josua var klädd i orena kläder där han stod inför ängeln. 4 Och ängeln sade till dem som stod inför honom: ”Ta av honom de orena kläderna.” Sedan sade han till Josua: ”Se, jag har tagit din missgärning från dig, och jag ska klä dig i högtidskläder.” 5 Då sade jag: ”Sätt en ren turban på hans huvud.” Och de satte en ren turban på hans huvud och tog på honom kläderna medan Herrens ängel stod där.


EPISTELTEXT

2 Kor 12:7-10

7 Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet, en ängel från Satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. 8 Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig, 9 men han svarade mig: "Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet."


Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. 10 Och därför gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark.


EVANGELIETEXT

Luk 4:31-37

Jesus i Kapernaum

31 Han kom ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten. 32 De var överväldigade av hans undervisning, eftersom hans ord hade makt.


33 I synagogan fanns en man med en oren ande, och han skrek högt: 34 "Sluta! Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är: Guds Helige!" 35 Då talade Jesus strängt till anden: "Tig! Far ut ur honom!" Anden kastade omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. 36 Alla greps av bävan och sade till varandra: "Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna och de far ut." 37 Och ryktet om honom gick ut överallt i området.


PSALTARPSALM Psalm 40:10-18

10 Jag förkunnar glädjebudet

om rättfärdighet

i den stora församlingen,

jag sluter inte mina läppar.

Du, Herre, vet det.

11 Jag döljer inte din rättfärdighet

i mitt hjärta,

jag talar om din trofasthet

och din frälsning.

Jag gömmer inte

din nåd och din sanning

för den stora församlingen.


12 Du, Herre, tar inte

din barmhärtighet ifrån mig.

Din nåd och din sanning

ska alltid bevara mig,

13 för jag är omgiven av

otaliga onda ting.

Mina synder har hunnit ifatt mig,

jag orkar inte se dem.

De är fler än håren på mitt huvud.

Mitt mod sviker mig.


14 Var nådig, Herre, och rädda mig!

Herre, skynda till min hjälp!

15 Låt alla som vill ta mitt liv

möta skam och vanära,

låt dem som önskar mig ont

vika tillbaka och skämmas.

16 Låt dem häpna av skam,

de som säger till mig:

"Haha, haha!"

17 Låt alla som söker dig

få jubla och glädjas i dig,

låt dem som älskar din frälsning

alltid säga: "Herren är stor!"


18 Jag är betryckt och fattig,

men Herren tänker på mig.

Du är min hjälp och befriare.

Min Gud, dröj inte!

4 visningar0 kommentarer

 

Högmässogudstjänst, som leds av VDM Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 13 mars 2022 kl 11:00


TEMA

Den kämpande tron

Andra årgångens läsningGAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

1 Kung 19:1-8

Elia på berget Horeb

Ahab berättade för Isebel allt som Elia hade gjort och att han hade dödat alla profeterna med svärd. 2 Då sände Isebel bud till Elia och lät säga: ”Må gudarna straffa mig både nu och i framtiden, om jag inte i morgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med profeterna.”


3 När han fick höra det bröt han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Beer-Sheba i Juda och lämnade där sin tjänare. 4 Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden och sade: ”Nu är det nog, Herre. Ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder.” 5 Elia lade sig ner under ginstbusken och somnade.


Men en ängel rörde vid honom och sade till honom: ”Stig upp och ät!” 6 När han såg upp, fanns där vid huvudänden ett bröd bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack och lade sig ner igen. 7 Men Herrens ängel rörde vid honom igen, för andra gången, och sade: ”Stig upp och ät, för annars blir vägen för lång för dig.” 8 Då steg han upp och åt och drack. Sedan gick han styrkt av maten i fyrtio dagar och fyrtio nätter ända till Guds berg Horeb.


EPISTELTEXT

1 Kor 10:12-13

12 Därför ska den som tror sig stå se till att han inte faller. 13 Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg, så att ni kan härda ut.


EVANGELIETEXT

Luk 7:36-50

Synderskan som smorde Jesu fötter

36 En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid, och han gick hem till farisén och lade sig till bords. 37 Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséns hus, kom hon dit med en alabasterflaska med balsam 38 och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår, och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. 39 Farisén som hade bjudit in honom såg det och sade för sig själv: "Hade han där varit en profet, så hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska."


40 Då sade Jesus till honom: "Simon, jag har något att säga dig." Han svarade: "Mästare, säg det." – 41 "Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ene var skyldig femhundra denarer, den andre femtio. 42 När de inte kunde betala, efterskänkte han skulden för dem båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest?" 43 Simon svarade: "Den som fick mest efterskänkt, antar jag." Jesus sade: "Du har rätt."


44 Sedan vände han sig mot kvinnan och sade till Simon: "Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig ingen hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite."


48 Sedan sade han till henne: "Dina synder är förlåtna." 49 Då började de andra bordsgästerna fråga sig: "Vem är han som till och med förlåter synder?" 50 Men Jesus sade till kvinnan: "Din tro har frälst dig. Gå i frid."


PSALTARPSALM Psalm 35:19-28

19 Låt inte mina svekfulla fiender

få triumfera över mig,

låt inte dem som hatar mig

utan orsak

få blinka med ögonen.

20 Det är inte frid de talar,

de tänker ut svekfulla ord

mot de stilla i landet.

21 De spärrar upp sina gap mot mig,

de säger: "Haha, haha!

Vi har sett det med egna ögon!"


22 Du ser det, Herre.

Var inte tyst, Herre,

var inte långt från mig.

23 Vakna, res dig till mitt försvar,

ta dig an min sak,

min Gud och Herre!

24 Döm mig efter din rättfärdighet,

Herre min Gud!

Låt dem inte triumfera över mig,

25 låt dem inte få säga i sina hjärtan:

"Haha! Precis som vi ville!"

Låt dem inte få säga:

"Vi slukade honom!"

26 Låt alla som gläds åt min olycka

få skämmas och blygas,

låt dem som förhäver sig över mig

kläs i skam och vanära.


27 Men låt dem som unnar mig min rätt

få jubla och glädjas,

låt dem alltid få säga:

"Herren är stor,

han unnar sin tjänare frid!"

28 Då ska min tunga

förkunna din rättfärdighet,

ditt lov dagen lång.

6 visningar0 kommentarer