Högmässogudstjänst, som leds av VDM Andreas Karlgren, kommer att sändas live söndagen den 6 mars 2022 kl 11:00


TEMA

Prövningens stund

Andra årgångens läsningGAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

1 Mos 4:3-7

3 Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. 4 Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, 5 men till Kain och hans offer såg han inte.


Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. 6 Och Herren sade till Kain: ”Varför är du vred och varför är din blick så mörk? 7 Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den.”


EPISTELTEXT

Jak 1:12-15

12 Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. 13 Ingen som blir frestad ska säga: "Det är Gud som frestar mig." Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. 14 Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. 15 När sedan begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död.


EVANGELIETEXT

Matt 16:21-23

Jesus talar om sitt lidande

21 Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda, och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt.


22 Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom: "Gud bevare dig, Herre! Det där ska aldrig hända dig." 23 Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: "Gå bort från mig, Satan! Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors."


PSALTARPSALM Psalm 35:1-18

Oskyldigt anklagad

Av David.


Herre, kämpa mot dem

som kämpar mot mig,

strid mot dem

som strider mot mig!

2 Grip sköld och skydd

och kom till min hjälp,

3 dra fram spjutet

och spärra vägen

för mina förföljare.

Säg till min själ:

"Jag är din frälsning!"


4 Låt dem som vill ta mitt liv

få skam och vanära,

låt dem som planerar min olycka

tvingas tillbaka med skam.

5 Låt dem bli som agnar för vinden,

låt Herrens ängel driva bort dem.

6 Låt deras väg bli mörk och hal,

låt Herrens ängel förfölja dem.

7 Utan orsak dolde de sin nätgrop

för att fånga mig,

utan orsak grävde de den

för att ta mitt liv.

8 Låt fördärvet drabba dem oväntat,

låt dem fastna i nätet de lagt ut

och falla i gropen

till sitt eget fördärv.


9 Min själ ska jubla i Herren

och glädjas över hans frälsning.

10 Varje ben i min kropp ska säga:

"Herre, vem är som du?

Du räddar den svage

från hans överman,

den svage och fattige

från den som plundrar honom."


11 Falska vittnen träder fram,

de frågar mig om saker jag inte vet.

12 De lönar mig med ont mot gott,

min själ är övergiven.


13 Men jag gick i sorgdräkt

när de var sjuka,

jag späkte min själ med fasta

och bad med böjt huvud.

14 Jag gjorde som för min vän,

som för min bror,

jag gick sorgklädd och böjd

som när man sörjer sin mor.


15 Men när jag faller

gläder de sig och gaddar ihop sig,

uslingar jag inte känner

gaddar ihop sig mot mig.

De river i mig utan uppehåll.

16 Bland gudlösa som hånar

för en kaka bröd

gnisslar de tänder mot mig.


17 Herre, hur länge ska du se på?

Befria min själ från deras härjningar,

mitt dyrbara liv från lejonen.

18 Jag ska tacka dig

i den stora församlingen,

prisa dig bland mycket folk.

2 visningar0 kommentarer
  • andreaskarlgren

 

Högmässan, som leds av kyrkoherde Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 27 februari 2022 kl 11:00


TEMA

Kärlekens väg

Andra årgångens läsningGAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING


4 mos 21:4-9EPISTELTEXT


2 kor 5:18-20EVANGELIETEXT


Johannesevangeliet 12:20-33PSALTARPSALM Psalm 14:1-7


3 visningar0 kommentarer
  • andreaskarlgren 

Högmässogudstjänsten, som leds av kyrkoherde emeritus Jan-Erik Appell, kommer att sändas live söndagen den 20 februari 2022 kl 11:00


TEMA

Det levande ordet

Andra årgångens läsningGAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING


Amos bok 3:7-8


För Herren Gud gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare profeterna. När lejonet ryter, vem skulle då inte bli rädd? När Herren Gud talar, vem skulle då inte profetera?


EPISTELTEXT


Romarbrevet 10:13-17


Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet!


Men alla ville inte rätta sig efter evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan✱ och predikan genom Kristi ord.


EVANGELIETEXT


Johannesevangeliet 7:40-52


Några i folkmassan som hörde hans ord sade: "Han måste vara Profeten." Andra sade: "Han är Messias", men andra sade: "Messias kommer väl inte från Galileen? Säger inte Skriften att Messias kommer från Davids ätt och från Betlehem, byn där David bodde?" Så blev det splittring bland folket för hans skull. Några ville gripa honom, men ingen bar hand på honom.


Tempelvakterna kom tillbaka till översteprästerna och fariseerna, som frågade dem: "Varför har ni inte fört hit honom?" De svarade: "Aldrig har någon människa talat som han." Då sade fariseerna till dem: "Har ni också blivit förledda? Finns det någon bland rådsherrarna eller fariseerna som tror på honom? Men den här folkhopen som inte kan lagen, den är förbannad."


Nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem, sade: "Vår lag dömer väl inte någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort?" De svarade: "Är du också från Galileen? Sök i Skriften, så ser du att ingen profet kommer från Galileen."


PSALTARPSALM Psalm 119:89-105


För evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen.

Från släkte till släkte varar din trofasthet.

Du har grundat jorden och den ska bestå.

Genom dina domar består den än i dag,

för allting måste tjäna dig.


Om inte din undervisning var min glädje,

skulle jag gå under i mitt lidande.

Jag ska aldrig glömma dina befallningar,

för genom dem ger du mig liv.


Jag är din, fräls mig, för jag begrundar dina befallningar.

De gudlösa vaktar på mig för att förgöra mig,

men jag aktar på dina vittnesbörd.


På all fullkomlighet har jag sett en gräns, men ditt bud är ofantligt.

Vad jag älskar din undervisning!

Hela dagen begrundar jag den.

Dina bud gör mig visare än mina fiender,

de är hos mig för evigt.


Jag är klokare än alla mina lärare, för jag begrundar dina vittnesbörd.

Jag förstår mer än de gamla, för jag håller dina befallningar.


Jag håller mina fötter borta från varje ond väg

för att följa ditt ord.


Jag viker inte från dina domar, för du undervisar mig.

Vad ljuvligt ditt ord är på min tunga, sötare än honung i min mun!


Av dina befallningar får jag förstånd, därför hatar jag lögnens alla vägar.

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.24 visningar0 kommentarer