GUDSTJÄNSTER

SANKT MARKUS FÖRSAMLING
I LUND

Gudstjänster med

S:t Markus församling i Lund

 2020-01-06 – 2019-06-28

                    

Samtliga gudstjänster inleds kl.11.00

 

6/1 (Trettonded.) Biskopsg. 10; högmässa, Toräng

12/1 (1 e trett.d.) Biskopsg. 10; högmässogtj., Toräng

19/1 (2 e trett.d.) Biskopsg. 10; högmässogtj., J-E Appell

26/1 (3.e trett.d.) Biskopsg. 10; högmässa, Karlgren

2/2 (Kyndelsmässod.) Biskopsg. 10; högmässogtj., Artman

 

9/2 (Septuagesima) Biskopsg.10; högmässogtj., Toräng

 

16/2 (Sexagesima) Biskopsg. 10; högmässa., Toräng

 

23/2 (Fastlagssönd.) Biskopsg. 10, högmässgtj., Karlgren

 

1/3 (1 i fastan) Biskopsg. 10; högmässogtj., Toräng

 

8/3 (2 i fastan) Biskopsg. 10; högmässa, Toräng

 

15/3 (3 i fastan) Biskopsg. 10, högmässogtj., Toräng

 

22/3 (Jungfru Marie beb.d.) Biskopsg.10; högmässogtj., Artman

 

29/3 (5 i fastan) 11.00, Biskopsg.10; högmässogtj, Karlgren

 

5/4 (Palmsönd.) 11.00, Biskopsg. 10, högmässa, Toräng

 

10/4 (Långfredagen) Bantorget 5; gudstjänst,  Toräng

 

12/4 (Påskdagen) Biskopsg. 10, högmässa, J-E Appell

 

19/4 (1 e påsk) Biskopsg. 10; högmässogtj, Karlgren

 

26/4 (2 e påsk) Bantorget 5; högmässgtj., Toräng. Rådslag+Årsmöte.

 

3/5 (3 e påsk) Biskopsg. 10, högmässogtj, Artman

 

10/5 (4 e påsk) Biskopg. 10; högmässa, J-E Appell

 

17/5 (Bönsönd.) Biskopsg. 10, högmässogtj., P Toräng

 

21/5 (Kristi himmelfärds d) Biskopsg. 10; högmässogtj., Toräng

.

24/5 (Sönd. f. pingst), Biskopsg. 10, högmässogtj., Karlgren

 

Lördagen 30/5 kl.11.00: Konfirmationsgtj., Biskopsg. 10, Toräng. 

 

31/5 (Pingstdagen) Biskopsg. 10, högmässa, Toräng

 

7/6 (Hel.tref.d.) Biskopsg.10, högmässogtj., Karlgren

 

14/6 (1 e tref.) Biskopsg. 10, högmässogtj, Artman

 

28/6 (3 e tref.) Biskopsg. 10. högmässa, Toräng

 

   Under gudstjänsten anordnas i regel söndagsskola för barnen.

 

   Vi erinrar om att Kyrkliga förbundet i Lunds stift under terminstid

 anordnar aftonsångsgudstjänst söndagar kl.18.00 i S:t Laurentii kyrka

KONTAKT

Pastor loci

Patrik Toräng

patrik.torang@gmail.com

070 615 11 61

Vice Pastor

Andreas Karlgren

070 832 42 16

GUDTJÄNSTER

Lund

Biskopsgatan 10

Bantorget 5

Österlen

i Ravlunda g:a skola

INFO VIA E-POST
  • Grey Facebook Icon

”JESUS KRISTUS ÄR DENSAMME IGÅR OCH IDAG OCH I EVIGHET!” HEBRÉERBREVET 13:8

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now