GUDSTJÄNSTER

SANKT MARKUS FÖRSAMLING
I LUND

Gudstjänster med  S:t Markus församling i Lund

2021-12-26 - 2022-06-28

NB! Predikoturerna är preliminära vad avser tjänstgörande präst!
Under gudstjänsten anordnas i regel söndagsskola för barnen.