GUDSTJÄNSTER

SANKT MARKUS FÖRSAMLING
I LUND

Gudstjänster med

S:t Markus församling i Lund

 2021-01-06 – 2021-06-20

                   

Samtliga gudstjänster inleds kl.11.00. De äger rum

i EFS-kapellet på Biskopsgatan 10 i Lund om inget annat anges.

 

OBS!

P.g.a. pandemin: max åtta gudstjänstdeltagare + präst, kantor och vaktmästare

T.v. krävs föranmälan till patrik.toräng@gmail.com

6/1 (Trettondedag jul): gtj A Karlgren

 

10/1 (1 e trett.d.): hm A Karlgren

 

17/1 (2 e trett.d.): gtj P Toräng

 

24/1 (3.e trett.d.): hm J-E Appell

 

31/1 (Septuagesima): gtj P Toräng

 

7/2 (Kyndelsmässod): gtj P Toräng

 

14/2 (Fastlagss.): hm bp L Artman

 

21/2 (1 i fastan): gtj J-E Appell

 

28/2 (2 i fastan): gtj A Karlgren

 

7/3 (3 i fastan): hm P Toräng

 

14/3 (Midfastos.): gtj P Toräng

 

21/3 (Jungfru Marie beb.d.) gtj bp L Artman

 

28/3 (Palmsönd): hm A Karlgren

 

2/4 (Långfredagen):  gtj  P Toräng

 

4/4 (Påskdagen): hm J-E Appell

 

11/4 (1 e påsk): gtj P Toräng

 

18/4 (2 e påsk): gtj P Toräng 

 

25/4 (3 e påsk): hm A Karlgren

 

2/5 (4 e påsk): gtj P Toräng

 

9/5 (Bönsönd.): hm P Toräng

 

13/5 (Kristi himmelfärds d): gtj bp L Artman

.

16/5 (Sönd. f. pingst): gtj P Toräng

 

23/5 (Pingstdagen): hm J-E Appell

 

30/5 (Hel.tref.d.): gtj bp L Artman

 

6/6 (1 e tref.): gtj P Toräng

 

13/6 (2 e tref.): hm P Toräng

 

20/6 (3 e tref.): gtj A Karlgren

 

 

Under gudstjänsten anordnas i regel söndagsskola för barnen.