GUDSTJÄNSTER

SANKT MARKUS FÖRSAMLING
I LUND

Gudstjänster med

S:t Markus församling i Lund

 2021-01-06 – 2021-06-20

                   

Gudstjänster med  S:t Markus församling i Lund

                   2021-07-04 – 2021-12-19

 

Samtliga gudstjänster i Lund äger rum i EFS-kapellet, Biskopsgatan 10

och inleds kl.11.00 - om inget annat anges.

 

4/7 (Apostladagen), hm, bp. Lars Artman

 

11/7 (6 e tref) OBS! S:t Matteus församling i Helsingborg,

Bruksg. 27 (nära Knutpunkten) hm kl.15.00. Andreas Karlgren

 

18/7 (Kristi förklarings d), hm, Jan-Erik Appell

 

25/7 (8 e tref) OBS! S:t Matteus församling i Helsingborg,

Bruksg. 27 (nära Knutpunkten) hm kl.15.00. Mattias Lindström

 

1/8 (9 e tref), hm, Andreas Karlgren

 

8/8 (10 e tref), gtj, Patrik Toräng

 

15/8 (11 e tref), gtj, bp. Lars Artman

 

22/8 (12 e tref), hm, Andreas Karlgren

 

29/8 (13 e tref), gtj, Patrik Toräng

 

5/9 (14 e tref), gtj, bp. Lars Artman; Årsmöte och Rådslag efter gtj.

 

12/9 (15 e tref), hm, Andreas Karlgren

 

19/9 (16 e tref), gtj, Patrik Toräng

 

26/9 (17 e tref), gtj, Lars Artman

 

3/10 (Den helige Mikaels d), hm, Patrik Toräng

 

10/10 (Tacksägelsedagen), gtj, Patrik Toräng

 

17/10 (20 e tref), gtj, Lars Artman

 

24/10 (21 e tref), hm, Andreas Karlgren

 

31/10 (22 e tref), gtj, Patrik Toräng

 

7/11 (Sön e Alla helgons d), gtj, Jan-Erik Appell

 

14/11 (Sönd f domssönd), gtj, Patrik Toräng

 

21/11 (Domssönd), hm, Andreas Karlgren

 

28/11 (1 i advent), gtj, bp. Lars Artman

 

5/12 (2 i advent), gtj, Patrik Toräng

 

12/12 (3 i advent), hm, Patrik Toräng

 

19/12 (4 i advent), gtj, Jan-Erik Appell

 

 

Under gudstjänsten anordnas i regel söndagsskola för barnen.