top of page

GUDSTJÄNSTER
SANKT MARKUS FÖRSAMLING
I LUND

Gudstjänster med  S:t Markus församling i Lund

2023-12-03 - 2024-08-04

NB! Predikoturerna är preliminära vad avser tjänstgörande präst!
Under gudstjänsten anordnas i regel söndagsskola för barnen.
bottom of page