GUDSTJÄNSTER

SANKT MARKUS FÖRSAMLING
I LUND

NB! Predikoturerna är preliminära vad avser tjänstgörande präst!

2019-01-06 – 2019-06-16

6/1 (Trettonded.) 11.00,

Biskopsg. 10; högmässa, Toräng


13/1 (1 e trett.d.) 11.00,

Biskopsg. 10; högmässogtj., Artman


20/1 (2 e trett.d.) 11.00,

Biskopsg. 10; högmässogtj., Karlgren
 

27/1 (3.e trett.d.) 11.00,

Biskopsg. 10; högmässa, J-E Appell
 

3/2 (Kyndelsmässod.) 11.00,

Bantorget 5; högmässogtj., Toräng


10/2 (5 e trett.d.) 11.00,

Biskopsg.10; högmässogtj., Toräng


17/2 (Septuagesima) 11.00,

Biskopsg. 10; högmässa., Karlgren


24/2 (Sexagesima) 11.00,

Biskopsg. 10, högmässgtj., J-E Appell
 

3/3 (Fastlagssönd.) 11.00,

Bantorget 5; högmässogtj., Toräng


10/3 (1 i fastan) 11.00,

Biskopsg. 10; högmässa, Toräng


17/3 (2 i fastan) 11.00,

Biskopsg. 10, högmässogtj., Karlgren


24/3 (Jungfru Marie beb d) 11.00,

Biskopsg.10; högmässogtj., Artman


31/3 (Midfastosönd.) 11.00,

Biskopsg.10; högmässa, J-E Appell
 

7/4 (5 i fastan) 11.00,

Bantorget 5, högmässogtj., Toräng


Lördag em. den 13/4

håller Torbjörn Johansson, lektor vid Församlings-
fakulteten i Göteborg, ett offentligt föredrag över ämnet

«Kristendom och politik».

Information om klockslag och plats kommer senare.


14/4 (Palmsönd.) 11.00,

Biskopsg. 10; högmässa, T Johansson /P Toräng


19/4 (Långfredagen) 11.00,

Bantorget 5, gtj., Karlgren


21/4 (Påskdagen) 11.00,

Biskopsg. 10; högmässa, Toräng


28/4 (1 e påsk) 11.00,

Biskopsg. 10; högmässogtj., Toräng.
 

5/5 (2 e påsk) 11.00,

Bantorget 5, högmässogtj, Toräng


12/5 (3 e påsk) 11.00,

Biskopg. 10; högmässa, J-E Appell


19/5 (4 e påsk) 11.00,

Biskopsg. 10, högmässsogtj., Artman


26/5 (Bönsönd.) 11.00,

Biskopsg. 10; högmässogtj., Toräng
.
30/5 (Kristi himmelfärds d).

Högmässan är sammanlyst till
Gratia Dei. Kristianstad där det hålls kyrkodag.

 

2/6 (Sönd. f. pingst) 11.00,

Bantorget 5, högmässogtj, Artman
 

9/6 (Pingstdagen) 11.00,

Biskopsg.10, högmässa, Toräng
 

16/6 (Hel.tref.d.) 11.00,

Biskopsg. 10, högmässogtj, Karlgren