top of page
Kalender Sidor

Kyrkokalender 2022-2026

Välj Titel och årgång för aktuella texter i evangeliboken samt datum för åren 2022 -2026

aktuell årgång
Titel
år 2022
år 2023
år 2024
år 2025
år 2026
Första Söndag i Advent
02/12/2023
26/11/2022
02/12/2023
30/11/2024
29/11/2025
Andra Söndag i Advent
09/12/2023
03/12/2022
09/12/2023
07/12/2024
06/12/2025
Tredje Söndag i Advent
16/12/2023
10/12/2022
16/12/2023
14/12/2024
13/12/2025
Fjärde Söndag i Advent
23/12/2023
17/12/2022
23/12/2023
21/12/2024
20/12/2025
Julnatten
23/12/2023
23/12/2022
23/12/2023
23/12/2024
23/12/2025
Juldagen
24/12/2023
24/12/2022
24/12/2023
24/12/2024
24/12/2025
Den Helige Stefanus dag eller Annandag Jul
25/12/2023
25/12/2022
25/12/2023
25/12/2024
25/12/2025
Söndagen efter Jul
30/12/2023
30/12/2023
28/12/2024
27/12/2025
Nyårsdagen
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2025
Söndagen efter nyår
04/01/2025
03/01/2026
Trettondedag jul (Epifania)
05/01/2024
05/01/2023
05/01/2024
05/01/2025
05/01/2026
Första söndagen efter trettondedagen
06/01/2024
07/01/2023
06/01/2024
11/01/2025
10/01/2026
Andra söndagen efter trettondedagen
13/01/2024
14/01/2023
13/01/2024
18/01/2025
17/01/2026
Tredje söndagen efter trettondedagen
20/01/2024
21/01/2023
20/01/2024
25/01/2025
24/01/2026
Fjärde söndagen efter trettondedagen
28/01/2023
Femte söndagen efter trettondedagen
08/02/2025
Sjätte söndagen efter trettondagen
Septuagesima
27/01/2024
27/01/2024
15/02/2025
31/01/2026
Sexagesima eller Reformationsdagen
11/02/2023
22/02/2025
Fastlagssöndagen (Esto mihi)
10/02/2024
18/02/2023
10/02/2024
01/03/2025
14/02/2026
Askonsdagen
13/02/2024
21/02/2023
13/02/2024
04/03/2025
17/02/2026
Första söndagen i fastan (Invocavit)
17/02/2024
25/02/2023
17/02/2024
08/03/2025
21/02/2026
Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
24/02/2024
04/03/2023
24/02/2024
15/03/2025
28/02/2026
Tredje söndagen i fastan (Oculi)
02/03/2024
11/03/2023
02/03/2024
07/03/2026
Midfastosöndagen eller Fjärde söndagen i fastan (Laetare)
09/03/2024
18/03/2023
09/03/2024
29/03/2025
14/03/2026
Femte söndagen i fastan (Judica)
05/04/2025
Palmsöndagen
23/03/2024
01/04/2023
23/03/2024
12/04/2025
28/03/2026
Skärtorsdagen
27/03/2024
05/04/2023
27/03/2024
16/04/2025
01/04/2026
Långfredagen
28/03/2024
06/04/2023
28/03/2024
17/04/2025
02/04/2026
Påsknatten
29/03/2024
07/04/2023
29/03/2024
18/04/2025
03/04/2026
Påskdagen
30/03/2024
08/04/2023
30/03/2024
19/04/2025
04/04/2026
Annandag Påsk
31/03/2024
09/04/2023
31/03/2024
20/04/2025
05/04/2026
2 söndagen i påsktiden (Quasimodogeniti)
06/04/2024
15/04/2023
06/04/2024
26/04/2025
11/04/2026
3 söndagen i påsktiden (Misericordias Domini)
13/04/2024
22/04/2023
13/04/2024
03/05/2025
18/04/2026
4 söndagen i påstiden (Jubilate)
20/04/2024
29/04/2023
20/04/2024
10/05/2025
25/04/2026
5 söndagen i påsktiden (Cantate)
27/04/2024
06/05/2023
27/04/2024
17/05/2025
02/05/2026
Bönsöndagen (Rogate)
04/05/2024
13/05/2023
04/05/2024
24/05/2025
09/05/2026
Kristi himmelsfärds dag
08/05/2024
17/05/2023
08/05/2024
28/05/2025
13/05/2026
Sjätte söndagen efter Påsk (Exaudi)
11/05/2024
20/05/2023
11/05/2024
31/05/2025
16/05/2026
Pingstdagen
18/05/2024
27/05/2023
18/05/2024
07/06/2025
23/05/2026
Annandag Pingst
19/05/2024
28/05/2023
19/05/2024
08/06/2025
24/05/2026
Heliga Trefaldighets dag eller Missionsdagen
25/05/2024
03/06/2023
25/05/2024
14/06/2025
30/05/2026
Första söndagen efter trefaldighet
01/06/2024
10/06/2023
01/06/2024
06/06/2026
Andra söndagen efter trefaldighet
08/06/2024
17/06/2023
08/06/2024
28/06/2025
13/06/2026
Tredje söndagen efter trefaldighet
15/06/2024
15/06/2024
05/07/2025
Fjärde söndagen efter trefaldighet
01/07/2023
12/07/2025
27/06/2026
Apostladagen eller femte söndagen efter trefaldighet
29/06/2024
08/07/2023
29/06/2024
19/07/2025
04/07/2026
Sjätte söndagen efter trefaldighet
06/07/2024
15/07/2023
06/07/2024
26/07/2025
11/07/2026
Kristi förklarings dag eller sjunde söndagen efter trefaldighet
13/07/2024
22/07/2023
13/07/2024
02/08/2025
18/07/2026
Åttonde söndagen efter trefaldighet
20/07/2024
29/07/2023
20/07/2024
09/08/2025
25/07/2026
Nionde söndagen efter trefaldighet
27/07/2024
05/08/2023
27/07/2024
16/08/2025
01/08/2026
Tionde söndagen efter trefaldighet
03/08/2024
12/08/2023
03/08/2024
23/08/2025
08/08/2026
Elfte söndagen efter trefaldighet
10/08/2024
19/08/2023
10/08/2024
30/08/2025
15/08/2026
Tolfte söndagen efter trefaldighet
17/08/2024
26/08/2023
17/08/2024
06/09/2025
22/08/2026
Trettonde söndagen efter trefaldighet
24/08/2024
02/09/2023
24/08/2024
13/09/2025
29/08/2026
Fjortonde söndagen efter trefaldighet
31/08/2024
09/09/2023
31/08/2024
20/09/2025
05/09/2026
Femtonde söndagen efter trefaldighet
07/09/2024
16/09/2023
07/09/2024
27/09/2025
12/09/2026
Sextonde söndagen efter trefaldighet
14/09/2024
23/09/2023
14/09/2024
19/09/2026
Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
21/09/2024
21/09/2024
26/09/2026
Artonde söndagen efter trefaldighet
18/10/2025
Nittonde söndagen efter trefaldighet
05/10/2024
14/10/2023
05/10/2024
25/10/2025
Tjugonde söndagen efter trefaldighet
12/10/2024
21/10/2023
12/10/2024
17/10/2026
Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
19/10/2024
28/10/2023
19/10/2024
08/11/2025
24/10/2026
Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
26/10/2024
26/10/2024
Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
11/11/2023
07/11/2026
Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
09/11/2024
09/11/2024
Söndagen före Domssöndagen
16/11/2024
18/11/2023
16/11/2024
15/11/2025
14/11/2026
Domssöndagen
23/11/2024
25/11/2023
23/11/2024
22/11/2025
21/11/2026
Jungfru Marie Kyrkogångsdag eller Kyndelsmässodagen
03/02/2024
04/02/2023
03/02/2024
01/02/2025
07/02/2026
Jungfru Marie Bebådelsedag
16/03/2024
25/03/2023
16/03/2024
22/03/2025
21/03/2026
Den Helige Johannes Döparens dag eller Midsommardagen
22/06/2024
24/06/2023
22/06/2024
21/06/2025
20/06/2026
Den Helige Mikaels dag
28/09/2024
30/09/2023
28/09/2024
04/10/2025
03/10/2026
Tacksägelsedagen
12/10/2024
07/10/2023
12/10/2024
11/10/2025
10/10/2026
Alla Helgons dag
01/11/2024
03/11/2023
01/11/2024
31/10/2025
30/10/2026
Söndagen efter alla Helgons dag
02/11/2024
02/11/2024
02/11/2024
01/11/2025
31/10/2026
Title
Tema
EV
EP
GT
Årgång
Psaltarpsalm
LF
Första Söndag i Advent
Ett nådens år
Luk 4: 16-22
Upp 5: 1-5
Sak 9: 9-10
3
Psalm 24: 1-10
Vit (violett e. 18)
Första Söndag i Advent
Ett nådens år
Joh 18: 36-37
Upp 3: 20-22
Sak 9: 9-10
2
Psalm 24: 1-10
Vit (violett e. 18)
Första Söndag i Advent
Ett nådens år
Matt 21: 1-9
Rom 13: 11-14
Sak 9: 9-10
1
Psalm 24: 1-10
Vit (violett e. 18)

Första Söndag i Advent

Ett nådens år

Första Söndag i Advent

Ett nådens år

Första Söndag i Advent

Ett nådens år

bottom of page