top of page
  • Skribentens bildAdmin

Åttonde söndagen efter trefaldighet - årgång 2
 

Högmässan, som leds av pastor loci Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 7 august 2022 kl 11:00.


TEMA

Andlig klarsyn


Andra årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Ords 7:1-3

Ytterligare varning för omoral

1 Min son, ta vara på mina ord

och göm mina bud inom dig.

2 Håll mina bud så får du leva,

bevara min undervisning

som din ögonsten.

3 Bind dem runt dina fingrar,

skriv dem på ditt hjärtas


EPISTEL

1 Kor 3:10-15

10 Med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. 11 Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. 12 Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar eller med trä, hö och halm, 13 så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur vars och ens verk är. 14 Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. 15 Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld.


EVANGELIUM

Matt 7:22-29

22 Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? 23 Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare.


Liknelsen om de två husbyggarna

24 Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det föll inte, för det var grundat på klippan.


26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman. Och dess fall var stort."


28 När Jesus hade avslutat detta tal var människorna överväldigade av hans undervisning, 29 för han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda.


PSALTARPSALM

Psalm 1: 1-6

De två vägarna

1 Salig är den som inte följer

de gudlösas råd,

som inte går in på syndares väg

och sitter bland föraktare,

2 utan har sin glädje

i Herrens undervisning

och begrundar hans ord

både dag och natt.

3 Han är som ett träd,

planterat vid vattenbäckar,

som bär sin frukt i rätt tid

och vars löv inte vissnar.

Och allt han gör, det lyckas väl.


4 Sådana är inte de gudlösa,

de är som agnar

som skingras för vinden.

5 Därför ska inte de gudlösa

bestå vid domen,

inte syndarna

i de rättfärdigas församling.

6 Herren känner

de rättfärdigas väg,

men de gudlösas väg

leder till fördärvet.5 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page