top of page
  • Skribentens bildAdmin

16:e söndagen efter Trefaldighet

Uppdaterat: 1 okt. 2020


Predikan av Patrik Toräng hos Sankt Markus Församling i Lund.TEMA

Döden och livet

Tredje årgångens läsningar


GAMMALT-ESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 51:12-16

Jag, jag är den som tröstar er. Vem är då du, att du fruktar för människor som skall dö,

för människobarn som blir som torrt gräs, att du glömmer Herren, din Skapare, han som spände ut himlen och lade jordens grund, och att du ständigt dagen igenom fasar för förtryckarens vrede, eftersom han är redo att fördärva?

Var är nu förtryckarens vrede?

Snart blir fången fri. Han skall inte dö och läggas i graven, han skall inte lida brist på bröd.

Jag är Herren, din Gud, han som rör upp havet, så att dess vågor dånar, Herren Sebaot är hans namn.

Jag har lagt mina ord i din mun och övertäckt dig med min hands skugga för att plantera himlen och grunda jorden och för att säga till Sion: Du är mitt folk.


EPISTEL

Fil 1:20-26

Det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt skall stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid skall av mig frimodigt förhärligas i min kropp, vare sig jag lever eller dör. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här på jorden innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag skall välja.

Jag dras åt båda hållen. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus, det vore mycket bättre. Men för er skull är det nödvändigt att jag får leva kvar. Och då jag är övertygad om det, vet jag att jag skall leva och bli kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. När jag är hos er igen, kan ni få ännu större anledning att i Kristus Jesus prisa er lyckliga för min skull.


EVANGELIUM

Matt 9:18-26

Medan Jesus talade till dem, kom en synagogföreståndare och föll ner för honom och sade: "Min dotter har just dött. Men kom och lägg din hand på henne, så får hon liv igen." Då steg Jesus upp och följde honom, och hans lärjungar gick också med.

Och se, en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel. Hon tänkte: "Om jag bara får röra vid hans mantel blir jag frisk." Jesus vände sig om, och då han fick se henne, sade han: "Var vid gott mod, min dotter. Din tro har frälst dig." Och från det ögonblicket var kvinnan botad.

När Jesus kom fram till synagogföreståndarens hus och såg flöjtblåsarna och folkskaran som höll dödsklagan, sade han: "Gå härifrån! Den lilla flickan är inte död. Hon sover." Då hånskrattade de åt honom. Men så snart folket hade visats ut, gick han in och tog flickans hand, och hon steg upp. Och ryktet om detta gick ut över hela det området.


Lyssna på predikan här

33 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page