top of page
  • Skribentens bildAdmin

3 söndagen i påsktiden (Misericordias Domini) - årgång 3


 

Högmässan, som leds av pastor loci Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 23 april 2023 kl 11:00. >> LIVE SÄNDNINGAR <<


TEMA

Herren vår Herde

Tredje årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

4 Mos 27:15-17

15 Mose talade till Herren. Han sade: 16 ”Må Herren, den Gud som råder över anden i allt kött, sätta en man över församlingen 17 som kan gå i spetsen för dem när de drar ut och kommer tillbaka, och som kan vara deras ledare och anförare så att Herrens församling inte blir som får utan herde.”


EPISTEL

Apg 20:28-31

28 Ge akt på er själva och hela den hjord där den helige Ande har satt er som ledare, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag lämnat er ska rovlystna vargar tränga in bland er, och de kommer inte att skona hjorden. 30 Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. 31 Var därför vakna och kom ihåg att jag i tre års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar.


EVANGELIUM

Matt 9:36-38

36 När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. 37 Och han sade till sina lärjungar: "Skörden är stor men arbetarna är få. 38 Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd."

Första årgångens läsningar

Andra årgångens läsningar

Psaltarpsalm
7 visningar0 kommentarer

תגובות


bottom of page