top of page
  • Skribentens bildAdmin

Andra Söndag i advent - årgång 1


 

Gudstjänsten, som leds av pastor loci Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 10 december 2023 kl 11:00.


TEMA

Första årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING Mal 4:1-2,5-6 Herrens domedag

1 Se, dagen kommer,

        den brinner som en ugn.

    Då ska alla högmodiga

        och alla som gör det onda

            vara som halm.

    Dagen som kommer

        ska bränna upp dem,

            säger Herren Sebaot,

    den ska varken lämna

        rot eller kvist.

2 Men för er som vördar mitt namn

    ska rättfärdighetens sol gå upp

        med läkedom under sina vingar.

    Då ska ni komma ut och hoppa

        likt kalvar som släpps ur sitt bås.


5 Se, jag ska sända er profeten Elia. innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda 6 Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse.

EPISTEL Rom 15:4-7

4 Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning, för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger. 5 Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra efter Kristi Jesu vilja, 6 så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Far.


7 Ta därför emot varandra, så som Kristus har tagit emot er till Guds ära.

EVANGELIUM Luk 21:25-36

Människosonen kommer


25 Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. 26 Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. 27 Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. 28 Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig."


29 Han gav dem också en liknelse: "Se på fikonträdet och alla andra träd. 30 När ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. 31 På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. 32 Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. 33 Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.


34 Men akta er för att tynga era hjärtan med festande, rus och livets bekymmer så att den dagen plötsligt drabbar er 35 som en snara, för den ska drabba alla som bor över hela jorden. 36 Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen."

Andra årgångens läsningar

Tredje årgångens läsningar

Psaltarpsalm

5 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page