top of page
  • Skribentens bildAdmin

Andra Söndag i advent - årgång 3


 

Högmässan, som leds av distriktsledare VDM Andreas Karlgren, kommer att sändas live söndagen den 4 december 2022 kl 11:00.


TEMA

Rikets som kommer

Tredje årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jer 23:19-20

19 Se, Herrens stormvind bryter fram,

        full av vrede, en virvlande storm!

    Den virvlar ner

        över de ogudaktigas huvuden.

20 Herrens vrede

        ska inte vända tillbaka

    förrän han har utfört och fullbordat

        sitt hjärtas tankar.

    I den yttersta tiden

        ska ni inse och förstå det.

EPISTEL

Jak 5:7-10

I väntan på Herrens ankomst


7 Ha därför tålamod, bröder, tills Herren kommer. Se hur bonden tåligt väntar på jordens dyrbara skörd tills den fått höstregn och vårregn. 8 Ha också ni tålamod och styrk era hjärtan, för Herrens ankomst är nära. 9 Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står för dörren.


10 Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att lida och vara tåliga.


EVANGELIUM

Luk 17:20-30

Guds rikes ankomst


20 Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. 21 Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er."


22 Till lärjungarna sade han: "Det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda av Människosonens dagar, men ni kommer inte att få det. 23 Man ska säga till er: Se, där är han! eller: Här är han. Men gå inte dit och följ inte med. 24 För liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra, så ska Människosonen vara på sin dag. 25 Men först måste han lida mycket och bli förkastad av det här släktet.


26 Så som det var på Noas tid, så ska det vara under Människosonens dagar. 27 Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Då kom floden och gjorde slut på dem alla. 28 På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, 29 men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. 30 På samma sätt ska det bli den dag då Människosonen uppenbarar sig.


Första årgångens läsningar

Andra årgångens läsningar

Psaltarpsalm

12 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page