top of page
  • Skribentens bildAdmin

Andra Söndag i Advent

Uppdaterat: 5 dec. 2021
TEMA

Rikets som kommer

Andra årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Joel 2:30-32

30 Och jag skall låta tecken synas

på himlen och på jorden:

blod, eld och rökpelare.

31 Solen skall vändas i mörker

och månen i blod,

innan Herrens dag kommer,

den stora och fruktansvärda.

32 Och det skall ske

att var och en som åkallar Herrens namn

skall bli frälst.

Ty på Sions berg och i Jerusalem

skall det finnas en räddad skara så som Herren har sagt,

bland kvarlevan som Herren kallar.EPISTEL

Hebr 10:35-39

35 Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. 36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. 37 Ty


ännu en kort liten tid, så kommer han som skall komma,

och han skall inte dröja.

38 Min rättfärdige skall leva av tro.


Och vidare:


Men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom.


39 Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör i stället till dem som tror och vinner sina själar.


EVANGELIUM

Mark 1:14-15

14 Sedan Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. 15 Han sade: "Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!"


PSALTARPSALM

Psalm 8: 2-10

2 Herre, vår Herre,

hur härligt är inte ditt namn

över hela jorden,

du som har satt ditt majestät på himlen.

3 Av barns och spädbarns mun

har du upprättat en makt

för dina ovänners skull

till att förgöra fiende och hämnare.


4 När jag ser din himmel,

dina fingrars verk,

månen och stjärnorna som du har skapat,

5 vad är då en människa eftersom du tänker på henne,

en människoson eftersom du tar dig an honom?

6 En liten tid lät du honom vara ringare än Gud,

med ära och härlighet krönte du honom.

7 Du satte honom till Herre över dina händers verk,

allt har du lagt under hans fötter:

8 får och oxar, liksom vildmarkens djur,

9 himlens fåglar och havets fiskar,

allt som rör sig i haven.


10 Herre, vår Herre,

hur härligt är inte ditt namn

över hela jorden!


19 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Σχόλια


bottom of page