top of page
  • Skribentens bildAdmin

Andra söndagen efter trefaldighet

Uppdaterat: 7 aug. 2021


Av Phillip Medhurst - Foto Harry Kossuth, FAL


TEMA

Kallelse till Guds rike

Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 25: 6-7

6 Herren Sebaot skall på detta berg

göra en festmåltid för alla folk,

en festmåltid med utsökta rätter och gamla viner,

ja, med bästa vin, väl klarat.

7 Han skall på detta berg göra om intet

den slöja som beslöjar alla folk,

det täckelse som täcker alla folkslag.


EPISTEL

Upp 19: 5-9

5 Och från tronen kom det en röst som sade:

"Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom,

både små och stora."

6 Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska, och de sade:

"Halleluja! Herren vår Gud,

den Allsmäktige, har blivit konung.

7 Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran.

Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo.

8 Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg."


Linnetyget är de heligas rättfärdighet.

9 Och ängeln sade till mig: "Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid." Och han tillade: "Dessa Guds ord är sanna."


EVANGELIUM

luk 14: 16-24

16 Jesus sade till honom: "En man ville ordna en festmåltid och bjöd många gäster. 17 När tiden för festen var inne, skickade han ut sin tjänare för att säga till de inbjudna: Kom, nu är allt färdigt. 18 Men de började alla ursäkta sig. Den förste sade till honom: Jag har köpt en åker och måste gå ut och se på den. Jag hoppas du ursäktar. 19 En annan sade: Jag har köpt fem par oxar och är på väg att se vad de duger till. Jag hoppas du ursäktar. 20 Ännu en annan sade: Jag har gift mig, och därför kan jag inte komma. 21 Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev denne vred och sade till sin tjänare: Gå genast ut på gator och gränder i staden, och för hit fattiga och krymplingar, blinda och lama. 22 Tjänaren sade: Herre, vad du befallde har jag gjort, men här finns ännu plats. 23 Då sade herren till sin tjänare: Gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in, så att mitt hus blir fullt. 24 Ty jag säger er att ingen av de män som var bjudna skall smaka min måltid."


PSALTARPSALM

Psalm 65: 2-6

2 Gud, dig lovar man i stillhet i Sion,

till dig får man infria löften.

3 Du som hör bön,

till dig kommer alla människor.


4 Syndiga gärningar är mig övermäktiga,

du är den som sonar våra överträdelser.

5 Salig är den som du utväljer

och låter komma dig nära,

han får bo i dina gårdar.

Låt oss bli mättade av det goda i ditt hus,

det heliga i ditt tempel.

6 Du bönhör oss i rättfärdighet

med gärningar som väcker förundran,

du, vår frälsnings Gud,

som är en tillflykt för alla jordens ändar

och för havet i fjärran.

13 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page