top of page
  • Skribentens bildAdmin

Andra söndagen efter trefaldighet - årgång 1

 

Högmässan, som leds av pastor loci Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 29 juni 2024 kl 11:00 >> LIVE SÄNDNINGAR <<


TEMA

Kallelse till Guds rike

Första årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 25:6-7

6 Herren Sebaot ska på detta berg

göra en festmåltid för alla folk,

en festmåltid med feta rätter

och lagrade viner,

feta, mustiga rätter

och lagrat, klarat vin.

7 Han ska på detta berg utplåna

den slöja som beslöjar alla folk,

det täckelse som täcker

alla folkslag.


EPISTEL

Upp 19:5-9

5 Och från tronen kom en röst som sade:


"Prisa vår Gud,

alla hans tjänare,

ni som vördar honom,

både små och stora!"


6 Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig åska, och de sade:


"Halleluja!

Herren vår Gud den Allsmäktige

är nu kung.

7 Låt oss glädjas och jubla

och ge honom äran,

för Lammets bröllop har kommit

och hans brud har gjort sig redo.

8 Skinande rent linne

har hon fått att klä sig i."


Linnet är de heligas rättfärdighet.


9 Och ängeln sade till mig: "Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid." Och han tillade: "Dessa Guds ord är sanna."


EVANGELIUM

Luk 14:16-24

 16  Jesus sade till honom: "En man ordnade en stor festmåltid och bjöd många.  17 När tiden för festen var inne, sände han sin tjänare för att säga till de inbjudna: Kom, nu är allt färdigt.

 

18 Men alla började ursäkta sig. Den förste sade till honom: Jag har köpt en åker och måste gå ut och se den. Jag hoppas du ursäktar.  19 En annan sade: Jag har köpt fem par oxar och ska ut och pröva dem. Jag hoppas du ursäktar.  20  Ännu en annan sade: Jag har gift mig, så därför kan jag inte komma.

 

21 Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev husets herre vred och sade till sin tjänare: Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit fattiga, handikappade, blinda och lama.  22 Och tjänaren sade: Herre, vad du befallde är gjort, och det finns fortfarande plats.  23  Då sade herren till sin tjänare: Gå ut på vägar och stigar och se till att människor kommer in, så att mitt hus blir fullt.  24 Jag säger er: Ingen av dem som var bjudna ska smaka min måltid."

Andra årgångens läsningar

Tredje årgångens läsningar

Psaltarpsalm


0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page