top of page
  • Skribentens bildAdmin

Andra söndagen efter trettondagen - årgång 3


 

Högmässan, som leds av kyrkoherde em. Jan-Erik Appell, kommer att sändas live söndagen den 15 januari 2023 kl 11:00.


TEMA

Jesus visar sin härlighet

Tredje årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 35: 1-6

Frälsningen – den heliga vägen

1 Öknen och ödemarken

ska glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. 2 Den ska blomstra skönt och fröjda sig, ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet ska den få, Karmels och Sarons prakt. De ska få se Herrens härlighet, vår Guds majestät.

3 Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän. 4 Säg till oroliga hjärtan: "Var starka, var inte rädda!" Se, er Gud är här! Han kommer med hämnd, med vedergällning från Gud. Han kommer själv och frälser er. 5 Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. 6 Den lame ska hoppa som en hjort, den stummes tunga ska jubla, för vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken.

EPISTEL

Hebr 2:9-10

9 Men vi ser Jesus, som en liten tid var lägre än änglarna, nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe.

10 För när Gud, för vilken och genom vilken allt är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han genom lidande fullkomna honom som för dem till frälsning.


EVANGELIUM

Joh 5:31-36

31 Om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd inte giltigt. 32 Det finns en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. 33 Ni har skickat bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen. 34 Jag tar inte emot en människas vittnesbörd, men jag säger det här för att ni ska bli frälsta. 35 Han var en lampa som brann och lyste, och för en tid ville ni glädja er i hans ljus.

36 Själv har jag ett vittnesbörd som är större än det Johannes gav. De verk som Fadern har gett mig att fullborda, just de verk som jag utför, de vittnar om att Fadern har sänt mig.


Första årgångens läsningar

Andra årgångens läsningar

Psaltarpsalm6 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page