top of page
  • Skribentens bildAdmin

Andra söndagen efter trettondedagen - årgång 2


TEMA

Jesus visar sin härlighet

Andra årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jer 17: 12-14

12 En härlighetens tron,

en urgammal höjd

är vår helgedoms plats.

13 Herren är Israels hopp.

Alla som överger dig

kommer på skam.

De som avfaller från mig

ska bli skrivna på marken.

De har övergett Herren,

källan med det levande vattnet.


Jeremias bön om frälsning

14 Hela mig, Herre, så blir jag helad.

Fräls mig, så blir jag frälst,

för du är min lovsång.


EPISTEL

Upp 22: 16-17

16 Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om allt detta för er i församlingarna. Jag är Davids rotskott och ättling, den klara morgonstjärnan."


17 Och Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det ska säga: "Kom!" Och den som törstar ska komma, och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten.


EVANGELIUM

Joh 4: 5-26

5 och han kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. 6 Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen.


7 Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sade till henne: "Ge mig lite att dricka." 8 Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. 9 Den samariska kvinnan sade till honom: "Hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka?" Judarna umgås nämligen inte med samarierna.


10 Jesus svarade henne: "Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig: Ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom, och han hade gett dig levande vatten." 11 Hon sade: "Herre, du har ingen kruka och brunnen är djup. Så varifrån får du det levande vattnet? 12 Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, likaså hans söner och hans boskap."


13 Jesus svarade henne: "Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. 14 Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv." 15 Kvinnan sade till honom: "Herre, ge mig det vattnet, så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten."


16 Han sade: "Gå och hämta din man och kom hit." 17 Kvinnan svarade: "Jag har ingen man." Jesus sade: "Det stämmer som du säger att du inte har någon man. 18 Fem män har du haft, och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant."


19 Kvinnan sade: "Herre, jag förstår att du är en profet. 20 Våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem." 21 Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. 22 Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. 23 Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." 25 Kvinnan sade till honom: "Jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss." 26 Jesus sade till henne: "Det Är Jag, den som talar med dig."


PSALTARPSALM

Psalm 19: 2-7

2 Himlarna vittnar

om Guds härlighet,

himlavalvet förkunnar

hans händers verk.

3 Dag berättar för dag,

natt ger kunskap till natt,

4 utan tal och utan ord,

utan att man hör deras röst.

5 Deras röst når ut över hela jorden,

deras ord till världens ände.


I himlen har han gjort

en hydda åt solen.

6 Den liknar en brudgum

som kommer ut ur sin kammare,

den jublar som en hjälte

över att löpa sin bana.

7 Vid himlens ena ände går den upp

och följer sitt kretslopp

till den andra.

Ingenting är dolt för dess hetta.7 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page