top of page
  • Skribentens bildAdmin

Andra söndagen i påsktiden (Quasimodogeniti) - årgång 2


 

Gudstjänsten, som leds av VDM Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 24 april 2022 kl 11:00


TEMA

Påskens vittnen

Andra årgångens läsning


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Hos 6:1-3

”Kom, låt oss vända om till Herren!


För han har rivit oss,

han ska också hela oss.

Han har slagit oss,

han ska också förbinda oss.

2 Efter två dagar gör han oss

levande igen,

på tredje dagen låter han oss

uppstå,

så att vi får leva

inför hans ansikte.


3 Låt oss lära känna Herren,

låt oss sträva efter att

lära känna honom.

Han ska träda fram

lika visst som gryningen

och komma till oss som ett regn,

som ett vårregn

som vattnar jorden.”


EPISTELTEXT

1 Joh 5:14-10

4 för allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?


6 Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus: inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och Anden är den som vittnar, eftersom Anden är sanningen. 7 Det är tre som vittnar: 8 Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är eniga. 9 Om vi godtar människors vittnesbörd så är Guds vittnesbörd starkare, för detta är Guds vittnesbörd som han har gett om sin Son. 10 Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på det vittnesbörd som Gud har gett om sin Son.


EVANGELIETEXT

Joh 21:1-14

Jesus vid Tiberias sjö

21 Sedan visade sig Jesus en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberiassjön, och det gick till så här: 2 Simon Petrus och Tomas som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. 3 Simon Petrus sade till dem: "Jag går ut och fiskar." De andra sade: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting.


4 Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. 5 Jesus sade till dem: "Mina barn, har ni inget att äta?" De svarade: "Nej." 6 Han sade: "Kasta ut nätet på höger sida om båten, så ska ni få." De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra upp det för all fisken.


7 Lärjungen som Jesus älskade sade då till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde att det var Herren drog han ytterplagget om sig, för han var inte klädd, och kastade sig i sjön. 8 De andra lärjungarna kom efter i båten med fisknätet på släp. De var inte långt från land, omkring hundra meter.


9 När de kom i land fick de se en koleld och fisk som låg på den och bröd. 10 Jesus sade till dem: "Bär hit av fisken som ni fick nyss." 11 Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken, och fast de var så många gick nätet inte sönder. 12 Jesus sade till dem: "Kom och ät." Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. 13 Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. 14 Detta var den tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter att han hade uppstått från de döda.


PSALTARPSALM Psalm 145:1-13

Herrens storhet och godhet

En lovsång av David.


Jag vill upphöja dig,

min Gud och kung,

och lova ditt namn

för alltid och för evigt.

2 Jag vill lova dig varje dag

och prisa ditt namn

för alltid och för evigt.


3 Stor är Herren och högt prisad,

hans storhet är ofattbar.

4 Släkte efter släkte prisar dina verk

och förkunnar dina väldiga

gärningar.

5 Ditt majestäts härlighet och ära

och dina underbara verk

vill jag begrunda.

6 Dina väldiga gärningars makt

ska man tala om,

och din storhet ska jag förkunna.

7 Man ska ropa ut ryktet

om din stora godhet

och jubla över din rättfärdighet.


8 Herren är nådig och barmhärtig,

sen till vrede och stor i nåd.

9 Herren är god mot alla

och förbarmar sig

över alla sina verk.

10 Herre, alla dina verk ska tacka dig

och dina trogna ska lova dig.

11 De ska tala om ditt rikes ära

och förkunna din makt,

12 så att människors barn lär känna

dina mäktiga gärningar

och ditt rikes ära och härlighet.

13a Ditt rike är ett rike för alla evigheter,

ditt välde består från släkte till släkte.


13b Herren är trofast i allt han säger

och kärleksfull i allt han gör.

8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page