top of page
  • Skribentens bildAdmin

Annandag Jul - årgång 1


 

Gudstjänsten, som leds av pastor loci Patrik Toräng, kommer att sändas live tisdagen den 26 december 2023 kl 11:00  >> LIVE SÄNDNINGAR <<


TEMA

Martyrerna

Första årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jer 1:17-19

17 Fäst upp dina kläder! Res dig och tala till dem allt som jag befaller dig. Var inte förskräckt för dem, så att jag inte låter skräck drabba dig inför dem. 18 Se, jag gör dig i dag till en befäst stad, till en järnpelare och en kopparmur mot hela landet, mot Juda kungar, dess furstar och präster och mot folket i landet. 19 De ska kämpa mot dig men inte besegra dig, för jag är med dig, säger Herren, för att rädda dig.”

EPISTEL

Apg 6:8-15

Stefanus grips

8 Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. 9 Då kom det fram några från synagogan som kallades "De frigivnas" – folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien – och började diskutera med Stefanus. 10 Men de kunde inte stå emot den vishet och den Ande som här talade.

11 Då intalade de några män att säga: "Vi har hört honom predika hädiska ord mot Mose och Gud!" 12 De hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda och kom sedan och grep honom och förde honom inför Stora rådet. 13 Sedan skickade de fram falska vittnen som sade: "Den där mannen slutar inte att predika mot denna heliga plats och mot lagen! 14 Vi har hört honom säga att Jesus från Nasaret ska bryta ner denna plats och ändra på de seder som Mose har gett oss." 15 Alla som satt i rådet fäste blicken på honom, och de såg att hans ansikte var som en ängels.


EVANGELIUM

Matt 10:17-22

17 Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och piska er i sina synagogor. 18 Ni ska föras inför ståthållare och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna. 19 Men när de utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden, 20 och då är det inte ni som talar, utan er Fars Ande som talar genom er.

21 En bror ska utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn, och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. 22 Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst.


Andra årgångens läsningar

Tredje årgångens läsningar

Psaltarpsalm3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page