top of page
  • Skribentens bildAdmin

Artonde söndagen efter trefaldighet - årgång 2

 

Gudstjänsten, som leds av pastor loci Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 16 oktober 2022 kl 11:00.


TEMA

Tronslydnad

Andra årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING 5 Mos 30:19-20 19 Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, så att du och dina efterkommande får leva, 20 genom att du älskar Herren din Gud och lyssnar till hans röst och håller dig till honom. Detta betyder liv och lång levnad för dig, så att du får bo i det land som Herren med ed har lovat att ge dina fäder, Abraham, Isak och Jakob. EPISTEL Rom 10:1-4 1 Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. 2 Jag kan vittna om att de har en iver för Gud, men de saknar den rätta insikten. 3 De känner inte rättfärdigheten från Gud utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet, och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud.

4 Kristus är lagens fullbordan, till rättfärdighet för var och en som tror.

EVANGELIUM Mark 10:17-27 Jesus och den rike mannen

17 När Jesus skulle vandra vidare, sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade: "Gode Mästare! Vad ska jag göra för att få evigt liv?" 18 Jesus sade till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. 19 Buden kan du: Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor."

20 Mannen sade: "Mästare, allt det har jag hållit sedan jag var ung." 21 Jesus såg på honom med kärlek och sade: "Ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga, så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." 22 Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort, för han ägde mycket.

23 Jesus såg sig omkring och sade till sina lärjungar: "Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!" 24 Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sade än en gång till dem: "Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! 25 Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." 26 Då blev de ännu mer förskräckta och sade till varandra: "Vem kan då bli frälst?" 27 Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt."

Första årgångens läsningar

Tredje årgångens läsningar

Psaltarpsalm3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page