top of page
  • Skribentens bildAdmin

Böbsöndagen (Rogate) - årgång 2


 

Gudstjänsten, som leds av VDM Andreas Karlgren, kommer att sändas live torsdagen den 22 maj 2022 kl 11:00


TEMA

Bönen

Andra årgångens läsning


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 55:6-7

6 Sök Herren

medan han låter sig finnas,

åkalla honom medan han är nära.

7 Den ogudaktige ska lämna sin väg,

den orättfärdige sina tankar

och vända om till Herren,

så ska han förbarma sig

över honom,

och till vår Gud,

för han vill gärna förlåta.


EPISTELTEXT

1 Joh 5:13-16

13 Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn. 14 Och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. 15 Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om.


16 Om någon ser sin broder begå en synd som inte leder till döden, då ska han be och Gud ska ge honom liv. Detta gäller dem vilkas synd inte leder till döden. Det finns synd som leder till döden, och jag säger inte att man ska be för den.


EVANGELIETEXT

Luk 11:1-10

Herrens bön

En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar." 2 Då sade han till dem: "När ni ber, ska ni säga:


Far, låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

3 Ge oss var dag

vårt dagliga bröd.

4 Och förlåt oss våra synder,

för också vi förlåter var och en

som står i skuld till oss.

Och för oss inte in i frestelse."


Uthållig bön

5 Han sade till dem: "Om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: Käre vän, låna mig tre bröd, 6 för en vän som är på resa har kommit till mig och jag har inget att sätta fram åt honom – 7 vem av er skulle då få till svar där inifrån: Stör mig inte! Dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge dig något. 8 Jag säger er: Även om han inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän, så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver för att han är så oförskämt djärv.


9 Och jag säger er: Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. 10 För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas.


PSALTARPSALM Psalm 86:1-7

Bön om hjälp i svår nöd

En bön av David.


Herre, vänd ditt öra till mig

och svara mig,

för jag är svag och fattig.

2 Bevara min själ,

för jag är trogen.

Du är min Gud,

fräls din tjänare som litar på dig.

3 Förbarma dig över mig, Herre,

för jag ropar till dig dagen lång.

4 Gläd din tjänares själ,

för till dig, Herre, lyfter jag min själ.


5 Du, Herre, är god och förlåtande,

stor i nåd mot alla

som ropar till dig.

6 Herre, hör min bön,

lyssna till mitt rop om nåd!

7 Jag ropar till dig på nödens dag,

för du kommer att svara mig.

4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page