top of page
  • Skribentens bildAdmin

Bönsöndagen (Rogate)

Uppdaterat: 9 maj 2021


TEMA

Bönen


Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jer 29: 11-13

11 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. 12 Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. 13 Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.


EPISTEL

Ef 3: 14-21

14 Därför böjer jag mina knän för Fadern, 15 han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. 16 Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, 17 och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. 18 Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet 19 och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. 20 Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, 21 honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.


EVANGELIUM

Joh 16: 23-33

Jesus sade: "23 Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen säger jag er: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. 24 Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig. 25 Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid, då jag inte längre skall tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern. 26 Den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag skall be till Fadern för er, 27 ty Fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. 28 Ja, jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern." 29 Då sade hans lärjungar: "Se, nu talar du öppet och inte i liknelser. 30 Nu vet vi att du vet allt och inte är beroende av att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud." 31 Jesus svarade: "Nu tror ni. 32 Se, den tid kommer, ja, den har redan kommit, då ni skall skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, ty Fadern är med mig. 33 Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen."


PSALTARPSALM

Psalm 102: 2-15 2 Herre, hör min bön, låt mitt rop komma inför dig! 3 Dölj inte ditt ansikte för mig när jag är i nöd! Vänd ditt öra till mig, skynda dig att svara när jag ropar! 4 Mina dagar har försvunnit som rök, benen i min kropp är förbrända som av eld. 5 Mitt hjärta är förtorkat, det har vissnat som gräs, ty jag glömmer att äta mitt bröd. 6 På grund av min högljudda suckan har jag blivit skinn och ben. 7 Jag är lik en pelikan i öknen, jag är som en uggla bland ruiner. 8 Jag ligger vaken, jag är som en ensam fågel på taket. 9 Mina fiender hånar mig hela dagen, de som gör narr av mig använder mig som en svordom. 10 Ty jag äter aska som bröd och blandar min dryck med tårar 11 för din vredes och förbittrings skull. Du har ju gripit mig och förkastat mig. 12 Mina dagar är som skuggan när den förlängs, jag vissnar som gräs.

13 Men du, Herre, tronar i evighet, släkte efter släkte skall komma ihåg dig. 14 Du skall gripa in och förbarma dig över Sion, det är tid att du visar det nåd. Ja, stunden har kommit. 15 Ty dina tjänare har dess stenar kära, de förbarmar sig över dess grus.

31 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page