top of page
  • Skribentens bildAdmin

Bönsöndagen (Rogate) - årgång 1

 

Gudstjänsten, som leds av distriktsledare VDM Andreas Karlgren, kommer att sändas live söndagen den 5 maj 2024 kl 11:00 >> LIVE SÄNDNINGAR <<.


TEMA

Bönen

Första årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING Jer 29: 11-13 11 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. 12 Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. 13 Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.

EPISTEL Ef 3:14-21

Bön och lovprisning

14 Därför böjer jag mina knän inför Fadern, 15 han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. 16 Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, 17 att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. 18 Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet 19 och lära känna Kristi kärlek, som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.

20 Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss, 21 hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla generationer i evigheters evighet. Amen.

EVANGELIUM

Joh 16:23-33 Bön i Jesu namn

23 Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. 24 Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig.

25 Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid när jag inte längre ska tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern. 26 Den dagen ska ni be i mitt namn. Jag säger inte att jag ska be till Fadern för er. 27 Fadern själv älskar er, för ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. 28 Jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern."

29 Då sade hans lärjungar: "Nu talar du öppet och inte i liknelser! 30 Nu vet vi att du vet allt och inte är beroende av att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud." 31 Jesus svarade: "Nu tror ni. 32 Men det kommer en tid, och den är redan här, när ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, för Fadern är med mig. 33 Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen."

Andra årgångens läsningar

Tredje årgångens läsningar

Psaltarpsalm
1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page