top of page
  • Skribentens bildAdmin

Kristi himmelsfärds dag - årgång 2


 

Gudstjänsten, som leds av biskop em. Lars Artman, kommer att sändas live torsdagen den 26 maj 2022 kl 11:00


TEMA

Herre över allting

Andra årgångens läsning


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Ps 110:1-4

Den evige Kungen och Prästen

En psalm av David.

1 Herren sade till min Herre: "Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter." 2 Din makts spira ska Herren sträcka ut från Sion. Härska mitt bland dina fiender! 3 Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din ungdom till dig, som dagg ur morgonrodnadens sköte.

4 Herren har gett sin ed och ska inte ångra sig: "Du är präst för evigt, på samma sätt som Melkisedek.


EPISTELTEXT

Apg 1:1-11

Löftet om den helige Ande

1 I min förra skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde 2 fram till den dag han togs upp till himlen, efter att ha gett sina befallningar genom den helige Ande till de apostlar som han hade utvalt. 3 Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, när han under fyrtio dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike.


4 Vid en måltid med apostlarna befallde han dem: "Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. 5 Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige Ande."


Jesu himmelsfärd

6 När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel?" 7 Han svarade dem: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. 8 Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."


9 När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. 10 Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. 11 De sade: "Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen."


EVANGELIETEXT

Luk 24:49-53

49 Och jag ska sända över er vad min Far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden."


Jesu himmelsfärd

50 Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. 51 Och medan han välsignade dem, lämnade han dem och lyftes upp till himlen. 52 De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. 53 Och de var ständigt i templet och prisade Gud.


PREDIKOTEXT UR BREVEN

Ef 1:17-23

17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom. 18 Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam.


Från död till liv

20 Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 21 högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. 22 Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han till församlingen 23 som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.


PSALTARPSALM Psalm 47:2-10

2 Klappa händer, alla folk,

ropa till Gud med jublande röst!

3 Herren, den Högste, är fruktad,

en stor kung över hela jorden.

4 Han lägger folk under oss,

folkslag under våra fötter.

5 Han utväljer åt oss vår arvedel,

hans älskade Jakobs stolthet. Sela


6 Gud har farit upp under jubel,

Herren under basuners ljud.

7 Lovsjung Gud, lovsjung!

Lovsjung vår kung, lovsjung,

8 för Gud är kung över hela jorden.

Lovsjung med vishet!


9 Gud är kung över folken,

Gud sitter på sin heliga tron.

10 Folkens främsta samlas

som Abrahams Guds folk,

för jordens sköldar tillhör Gud.

Högt är han upphöjd.


8 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page