top of page
  • Skribentens bildAdmin

Bönsöndagen (Rogate) - årgång 3


 

Gudstjänsten, som leds av kyrkoherde em. Jan-Erik Appell, kommer att sändas live söndagen den 14 maj 2023 kl 11:00 >> LIVE SÄNDNINGAR <<.


TEMA

Bönen

Tredje årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

2 Mos 17:8-12

Amalekiterna besegras

8 Sedan kom Amalek och stred mot Israel i Refidim. 9 Då sade Mose till Josua: ”Välj ut manskap åt oss och dra ut i strid mot Amalek. I morgon ska jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen.”

10 Josua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek, medan Mose, Aron och Hur steg upp överst på höjden. 11 Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget, men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. 12 När Moses händer blev tunga tog de därför en sten och lade under honom, och han satte sig på den. Sedan stödde Aron och Hur hans händer, en på var sida. Så hölls hans händer stadiga tills solen gick ner.

EPISTEL

2 Rom 8:24-28

24 I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? 25 Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt.

26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. 27 Och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.

28 Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut.


EVANGELIUM

Matt 5:6-8

Rätt bön

5 Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna, som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön.

6 Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig.

7 Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. 8 Var inte som de, för er Far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det.

Första årgångens läsningar

Andra årgångens läsningar

Psaltarpsalm




5 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page