top of page
  • Skribentens bildAdmin

Den Helige Mikaels dag - årgång 2

 

Högmässan, som leds av kyrkoherde em. Jan-Erik Appell, kommer att sändas live söndagen den 2 oktober 2022 kl 11:00.


TEMA

Änglarna

Andra årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING 5 Mos 33:19-22 26 Ingen är som Jeshuruns Gud, han som far fram på himlen till din hjälp, på skyarna i sitt majestät. 27 En tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar. Han ska jaga fienderna framför dig och säga: Förgör dem! 28 Så ska Israel bo i trygghet, Jakobs källa lämnas ifred i ett land med säd och vin, under en himmel som dryper av dagg. EPISTEL 2 Tim 2:3-9 3 Lid också du som en god Kristi Jesu soldat. 4 Ingen soldat trasslar in sig i civila angelägenheter, han vill stå i tjänst hos den som har värvat honom. 5 Den som tävlar får ingen segerkrans om han inte följer reglerna. 6 Jordbrukaren som arbetar hårt bör vara den förste som får del av skörden. 7 Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt.

8 Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda och född av Davids ätt enligt evangeliet jag predikar. 9 För det evangeliet får jag lida och till och med bära bojor som en brottsling. Men Guds ord bär inte bojor!

EVANGELIUM Matt 18:1-10 Vem är den störste i himmelriket?

1 I samma stund kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vem är störst i himmelriket?" 2 Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem 3 och sade: "Jag säger er sanningen: Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket. 4 Den som ödmjukar sig som det här barnet, han är den störste i himmelriket. 5 Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig.


Frestelser och förförelser

6 Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom hade det varit bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli sänkt i havets djup. 7 Ve över världen som förför! Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. 8 Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna kvar och kastas i den eviga elden. 9 Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att ha båda ögonen kvar och kastas i det brinnande Gehenna.

10 Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Fars ansikte.

Första årgångens läsningar

Tredje årgångens läsningar

Psaltarpsalm8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page