top of page
  • Skribentens bildAdmin

Den Helige Mikaels dag 2021 (årgång 1)


TEMA

Änglarna

Första årgångens läsningar


GAMMALT-ESTAMENTLIG LÄSNING

Dan 6: 16-22

16 Då lät kungen hämta Daniel och kasta honom i lejongropen, och kungen sade till Daniel: "Din Gud, den som du så oavbrutet dyrkar, han må rädda dig!" 17 Och man förde fram en sten och lade den över gropens öppning, och kungen förseglade den med sitt eget och med sina stormäns sigill, för att ingen förändring skulle kunna göras i det som nu hade skett med Daniel.


18 Sedan gick kungen hem till sitt palats och fastade hela natten och lät inga kvinnor[a] komma in till sig och han kunde inte sova. 19 På morgonen när det blev ljust steg kungen upp och skyndade till lejongropen. 20 När han kom i närheten av gropen ropade han på Daniel med ängslig röst. Han sade: "Daniel, du den levande Gudens tjänare, har din Gud, som du så oavbrutet dyrkar, kunnat rädda dig från lejonen?" 21 Då svarade Daniel kungen: "Må konungen leva för evigt! 22 Min Gud har sänt sin ängel och stängt till lejonens gap, så att de inte skadat mig. För jag är utan skuld inför honom och jag har inte heller förbrutit mig mot dig, o konung."


EPISTEL

Upp 12:7-12

Mikael och draken

7 En strid uppstod i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, 8 men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. 9 Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. 10 Och jag hörde en stark röst i himlen säga:


"Nu har frälsningen och makten och riket

blivit vår Guds och väldet hans Smordes.

Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad,

han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.

11 De övervann honom genom Lammets blod

och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt

att de drog sig undan döden.

12 Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem!

Men ve dig, du jord och du hav, ty djävulen har kommit ner

till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort."


EVANGELIUM

Luk 10: 17-20

17 De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: "Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn." 18 Han sade till dem: "Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. 19 Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er. 20 Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen."


PSALTARPSALM

Psalm 103: 19-22

19 Herren har ställt sin tron i himlen, hans konungavälde omfattar allt.

20 Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning, så snart ni hör ljudet av hans befallning. 21 Lova Herren, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar hans vilja. 22 Lova Herren, ni alla hans verk, överallt där hans välde är. Min själ, lova Herren!

4 visningar0 kommentarer

コメント


bottom of page