top of page
  • Skribentens bildAdmin

Domssöndagen - årgång 2


 

Högmässan, som leds av distriktsledare VDM Andreas Karlgren, kommer att sändas live söndagen den 20 november 2022 kl 11:00.


TEMA

Kristi återkomst

Andra årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING Jes 65:17-19 Det nya Jerusalem


17 Se, jag skapar nya himlar

och en ny jord,

och man ska inte mer minnas

det förgångna eller tänka på det.

18 Nej, fröjda er och jubla för evigt

över det som jag skapar!

För se, jag skapar Jerusalem till jubel

och dess folk till fröjd.

19 Jag ska jubla över Jerusalem,

fröjda mig över mitt folk.

Där ska inte mer höras

gråt eller klagan. EPISTEL 2 Petr 3:8-13

8 Men en sak får ni inte glömma, mina älskade: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. 9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. 10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till.


11 När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva 12 medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta! 13 Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.


EVANGELIUM Matt 13:47-50 Liknelsen om fisknätet


47 Himmelriket är också som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla de slag. 48 När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. 49 Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga 50 och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder.

Första årgångens läsningar

Tredje årgångens läsningar

Psaltarpsalm3 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page