top of page
  • Skribentens bildAdmin

Elfte söndagen efter trefaldighetTEMA

Äkta och falsk fromhet

Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 2: 12-17

12 Ty Herren Sebaots dag skall komma

mot allt stolt och högmodigt,

mot allt som är upphöjt,

och det skall bli förödmjukat,

13 mot alla Libanons cedrar,

de höga och upphöjda,

och mot alla Basans ekar,

14 mot alla höga berg

och alla stolta höjder,

15 mot alla höga torn

och alla fasta murar,

16 mot alla Tarsisskepp,

ja, mot allt som är vackert att se på.

17 Människornas stolthet skall slås ner

och männens högmod förödmjukas.

Herren ensam skall vara upphöjd på den dagen


EPISTEL

Rom 3: 21-26

21 Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. 23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. 25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, 26 under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.


EVANGELIUM

Luk 18: 9-14

9 För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra, berättade Jesus också denna liknelse: 10 "Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre publikan. 11 Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare, eller som den där publikanen. 12 Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag tjänar. 13 Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet och bad: Gud, var nådig mot mig, syndare. 14 Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andre. Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd."


PSALTARPSALM

Psalm 51: 1-21

1 För sångmästaren, en psalm av David, 2 när profeten Natan kom till honom, sedan han hade gått in till Bat-Seba.


3 Gud, var mig nådig enligt din godhet,

utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet.

4 Två mig ren från min missgärning,

rena mig från min synd.

5 Ty jag känner mina överträdelser

och min synd är alltid inför mig.

6 Det är mot dig jag har syndat

och gjort det som är ont i dina ögon.

Du är rättfärdig när du talar,

du är ren när du dömer.

7 Se, i synd är jag född,

och i synd blev jag till i min moders liv.

8 Du vill ju ha sanning i mitt innersta,

lär mig då vishet i mitt hjärtas djup.

9 Rena mig med isop, så att jag blir ren,

två mig, så att jag blir vitare än snö.

10 Låt mig få höra fröjd och glädje,

låt de ben som du har krossat få jubla.

11 Vänd bort ditt ansikte från mina synder,

utplåna alla mina missgärningar.

12 Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta

och ge mig på nytt en frimodig ande.

13 Förkasta mig inte från ditt ansikte

och tag inte din helige Ande ifrån mig.

14 Låt mig åter få jubla över din frälsning

och håll mig uppe med en villig ande.

15 Jag vill lära överträdarna dina vägar,

så att syndare omvänder sig till dig.


16 Rädda mig från blodskulder, Gud,

du min frälsnings Gud,

så skall min tunga jubla över din rättfärdighet.

17 Herre, öppna mina läppar,

så skall min mun förkunna ditt lov.

18 Slaktoffren gläder dig inte,

annars skulle jag ge dig sådana,

brännoffren tycker du inte om.

19 Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande,

ett förkrossat och bedrövat hjärta

föraktar du inte, Gud.


20 Gör väl mot Sion i din nåd,

bygg upp Jerusalems murar.

21 Då skall du glädja dig åt rätta offer,

brännoffer och heloffer,

då skall tjurar offras på ditt altare.

11 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page