top of page
  • Skribentens bildAdmin

Elfte söndagen efter trefaldighet - årgång 2
 

Gudstjänsten, som leds av pastor loci VDM Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 28 augusti 2022 kl 11:00.


TEMA

Äkta och falsk fromhet

Andra årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Amos 5:21-24

21 Jag hatar era fester, jag föraktar dem,

jag tål inte era högtider.

22 För även om ni offrar

både brännoffer och matoffer åt mig

har jag ingen glädje i dem,

jag vill inte se era gemenskapsoffer

av gödkalvar.

23 Ta bort dina sångers buller ifrån mig,

jag vill inte höra ditt strängaspel.

24 Men låt rätten flöda fram som vatten

och rättfärdigheten

som en ständigt rinnande ström.


EPISTEL

Rom 7:14-25

Lagen lockar inte fram det goda

14 Vi vet att lagen är andlig. Men själv är jag köttslig, såld till slav under synden. 15 Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. 16 Och om jag nu gör det jag inte vill, då erkänner jag att lagen är god.


17 Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. 18 Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. 19 Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. 20 Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det utan synden som bor i mig.


21 Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda: att det onda finns hos mig. 22 I min inre människa gläder jag mig över Guds lag, 23 men i mina lemmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp.


24 Jag arma människa! Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? 25 Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.


EVANGELIUM

Matt 21:28-31

Liknelsen om de båda sönerna

28 "Vad tänker ni om detta? En man hade två söner. Han gick till den förste och sade: Min son, gå och arbeta i vingården i dag. 29 Jag vill inte, svarade han. Men längre fram ångrade han sig och gick. 30 Sedan kom mannen till den andre och sade samma sak. Han svarade: Ja, herre. Men han gick inte. 31 Vem av de två gjorde faderns vilja?" De svarade: "Den förste."


Jesus sade till dem: "Jag säger er sanningen: Tullindrivare och prostituerade ska gå före er in i Guds rike.


PSALTARPSALM

Psalm 115: 1-11

All ära åt Herren

1 Inte oss, Herre, inte oss

utan ditt namn ska du ge ära,

för din nåds

och din sannings skull.

2 Varför ska hednafolken få säga:

"Var är deras Gud?"

3 Vår Gud är i himlen,

han gör allt han vill.


4 Men deras avgudar

är silver och guld,

verk av människohänder.

5 De har mun men kan inte tala,

ögon men kan inte se.

6 De har öron men kan inte höra,

näsa men kan inte lukta,

7 händer men kan inte känna,

fötter men kan inte gå.

I sin strupe har de inget ljud.

8 De som har gjort dem blir som de,

likaså alla som litar till dem.


9 Israel, lita på Herren!

Han är deras hjälp och sköld.

10 Arons hus, lita på Herren!

Han är deras hjälp och sköld.

11 Ni som vördar Herren,

lita på Herren!

Han är deras hjälp och sköld.


4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page