top of page
  • Skribentens bildAdmin

Elfte söndagen efter trefaldighet - årgång 3

Uppdaterat: 3 sep. 2023 

Högmässan, som leds av kyrkoherde em. Jan-Erik Appell, kommer att sändas live söndagen den 20 augusti 2023 kl 11:00. >> LIVE SÄNDNINGAR <<


TEMA

Äkta och falsk fromhet

Tredje årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 1:10-17

10 Hör Herrens ord,

ni Sodomsfurstar,

lyssna till vår Guds undervisning,

du Gomorrafolk!

11 Vad ska jag med

era många slaktoffer till?

säger Herren.

Jag är mätt på brännofferbaggar

och gödkalvars fett,

jag har ingen glädje i blod

av tjurar, lamm och bockar.

12 När ni kommer för att träda fram

inför mitt ansikte,

vem har då bett er

trampa ner mina förgårdar?

13 Bär inte fram fler

meningslösa matoffer!

Röken av dem

är avskyvärd för mig.

Nymånad, sabbat

och utlysta fester –

jag tål inte ondska

och högtid tillsammans.

14 Min själ hatar era nymånader

och högtider.

De har blivit en börda för mig,

jag är trött på att bära den.

15 När ni räcker ut era händer

döljer jag mina ögon för er.

Även om ni ber mycket

kommer jag inte att lyssna.

Era händer är fulla av blod.

16 Tvätta er, gör er rena!

Ta bort era onda gärningar

ur min åsyn.

Sluta att göra det som är ont,

17 lär er att göra det som är gott!

Sök det rätta,

tillrättavisa förtryckaren,

försvara den faderlöses rätt,

stöd änkan i hennes sak.

EPISTEL

Jak 1:22-27

22 Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. 23 Om någon är ordets hörare men inte dess görare liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. 24 När han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. 25 Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör.


26 Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, då är hans gudstjänst ingenting värd. 27 Men att ta hand om föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern.


EVANGELIUM

Matt 23:1-12

Jesus varnar för fariseerna

23 Sedan talade Jesus till folket och till sina lärjungar: 2 "De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. 3 Allt som de lär er ska ni därför göra och hålla. Men deras gärningar ska ni inte ta efter, för de talar men handlar inte. 4 De binder ihop tunga bördor och lägger på människornas axlar, men själva vill de inte röra ett finger för att lätta på dem.

5 Alla sina gärningar gör de för att bli sedda av människor. De gör sina böneremmar breda och sina hörntofsar stora. 6 De älskar att få hedersplatserna vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna, 7 och de vill gärna bli hälsade på torgen och kallas rabbi av människorna.

8 Men ni ska inte låta er kallas rabbi, för en är er Mästare och ni är alla bröder. 9 Och kalla inte någon på jorden er fader, för en är er Far, han som är i himlen. 10 Låt er inte heller kallas lärare, för en är er lärare, Kristus. 11 Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. 12 Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd.

Första årgångens läsningar

Andra årgångens läsningar

Psaltarpsalm
7 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page