top of page
  • Skribentens bildAdmin

Första söndagen efter Påsk (Quasimodogeniti)

Uppdaterat: 16 apr. 2021


TEMA

Påskens vittnenFörsta årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 43: 10-12

10 Ni är mina vittnen, säger Herren,

och min tjänare, som jag har utvalt,

för att ni skall känna mig och tro mig

och förstå att jag är den som har förutsagt detta.

Före mig blev ingen Gud formad,

efter mig skall ingen komma.

11 Jag, jag är Herren,

förutom mig finns ingen frälsare.

12 Jag har förkunnat det och berett frälsning,

jag har kungjort det och ingen främmande gud ibland er.

Ni är mina vittnen, säger Herren, och jag är Gud.


EPISTEL

1 Kor 15: 1-11

Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, 2 och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. 3 Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, 4 att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna, 5 och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. 6 Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. 7 Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. 8 Allra sist visade han sig också för mig, som är såsom ett ofullgånget foster. 9 Ty jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. 10 Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. 11 Vare sig det gäller mig eller de andra, så förkunnar vi detta, och det är detta ni har kommit till tro på.


EVANGELIUM

Joh 20: 19-31

19 På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade: "Frid vare med er." 20 När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. 21 Jesus sade än en gång till dem: "Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er." 22 Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: "Tag emot den helige Ande! 23 Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden."

24 Thomas, en av de tolv, han som kallades Tvillingen, hade inte varit med dem när Jesus kom. 25 De andra lärjungarna sade nu till honom: "Vi har sett Herren." Men han svarade dem: "Om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro." 26 Åtta dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne, och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus, medan dörrarna var låsta, och stod mitt ibland dem och sade: "Frid vare med er." 27 Sedan sade han till Thomas: "Räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro!" 28 Thomas svarade honom: "Min Herre och min Gud!" 29 Jesus sade till honom: "Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser."

30 Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. 31 Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn.


PSALTARPSALM

Psalm 145: 1-13 1 En lovsång av David.

Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och för evigt. 2 Jag vill dagligen lova dig och prisa ditt namn alltid och för evigt. 3 Stor är Herren och högt prisad, hans storhet är outrannsaklig. 4 Ett släkte prisar för ett annat dina verk och förkunnar dina väldiga gärningar. 5 Ditt majestäts härlighet och ära vill jag begrunda och dina underbara verk. 6 Om dina väldiga gärningars makt skall man tala, och din storhet skall jag förkunna. 7 Man skall utbreda ryktet om din stora godhet och jubla över din rättfärdighet. 8 Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. 9 Herren är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk. 10 Herre, alla dina verk skall tacka dig och dina fromma skall lova dig. 11 De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din makt. 12 De skall kungöra för människors barn dina mäktiga gärningar och ditt rikes ära och härlighet.

13 Ditt rike är ett rike för alla evigheter, ditt herravälde varar från släkte till släkte.

Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör.

13 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Komentarze


bottom of page