top of page
  • Skribentens bildAdmin

Första söndag i advent - årgång 3


 

TEMA

Ett nådens år

Tredje årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Sak 9:9-10

Sions kung kommer

9 Fröjda dig stort, dotter Sion!

        Jubla, dotter Jerusalem!

    Se, din kung kommer till dig,

        rättfärdig och segerrik är han.

    Han kommer ödmjuk,

        ridande på en åsna,

            på en åsninnas föl.

10 Jag ska ta bort vagnar ur Efraim

        och hästar ur Jerusalem.

    Stridens bågar ska bort,

        och han ska tala frid

            till hednafolken.

    Hans välde ska nå från hav till hav,

        och från floden till jordens ändar.

EPISTEL

Upp 5:1-5

Bokrullen med de sju sigillen


1 Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både insidan och utsidan, förseglad med sju sigill. 2 Och jag såg en väldig ängel som ropade med stark röst: "Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill?" 3 Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. 4 Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den.


5 Men en av de äldste sade till mig: "Gråt inte! Se, Lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess sju sigill."


EVANGELIUM

Luk 4:16-22

16 Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur Skriften, 17 och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen, fann han stället där det står skrivet:

18 Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet 19 och förkunna ett nådens år från Herren.

20 Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. 21 Då började han tala till dem: "I dag har det här stället i Skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar." 22 Alla berömde honom och förundrades över de nådens ord som kom från hans mun. De frågade: "Är det inte Josefs son?"


Första årgångens läsningar

Andra årgångens läsningar

Psaltarpsalm5 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page