top of page
  • Skribentens bildAdmin

Första Söndag i Advent

Uppdaterat: 28 nov. 2021

TEMA

Ett nådens år

Andra årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Sak 9: 9-10

Sions konung kommer

9 Fröjda dig storligen, du Sions dotter!

Höj jubelrop, du Jerusalems dotter!

Se, din konung kommer till dig,

rättfärdig och segerrik är han.

Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna,

på en åsninnas föl.

10 Jag skall utrota vagnar ur Efraim

och hästar ur Jerusalem.

Stridens bågar skall utrotas,

och han skall tala frid till hednafolken.

Hans herravälde skall nå från hav till hav,

och från floden intill jordens yttersta gränser.


EPISTEL

Upp 3: 20-22

20 Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. 21 Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron. 22 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna."


EVANGELIUM

Joh 18: 36-37

36 Jesus svarade: "Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen." 37 Pilatus sade: "Du är alltså en konung?" Jesus svarade: "Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst."PSALTARPSALM

Psalm 24: 1-10

Ärans konung och hans rike

1 Av David. En psalm.


Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren,

världen och de som bor i den.

2 Ty han har grundlagt den på haven,

och givit den fäste på strömmande vatten.


3 Vem får gå upp på Herrens berg?

Vem får träda in i hans helgedom?

4 Den som har oskyldiga händer och rent hjärta,

den som inte vänder sin själ till lögn

och inte svär falskt.

5 Han skall få välsignelse från Herren

och rättfärdighet av sin frälsnings Gud.

6 Sådant är det släkte som frågar efter honom.

De som söker ditt ansikte,

de är Jakobs barn.[a] Sela.


7 Höj, ni portar, era huvuden,

höj er, ni eviga dörrar,

så att ärans konung kan tåga in.

8 Vem är denne ärans konung?

Det är Herren, stark och väldig,

Herren, väldig i strid.

9 Höj, ni portar, era huvuden,

höj er, ni eviga dörrar,

så att ärans konung kan tåga in.

10 Vem är denne ärans konung?

Det är Herren Sebaot,

han är ärans konung. Sela.

16 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page