top of page
  • Skribentens bildAdmin

Första söndagen efter trefaldighet


TEMA

Vårt dop


Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 43: 1-3

Men nu, så säger Herren, han som har skapat dig, Jakob,

han som har danat dig, Israel:

Frukta inte, ty jag har återlöst dig,

jag har kallat dig vid namn, du är min.

2 Om du än måste gå genom vatten,

är jag med dig,

eller genom strömmar,

så skall de inte dränka dig.

Om du än måste gå genom eld,

skall du inte bli svedd,

lågan skall inte bränna dig.

3 Ty jag är Herren, din Gud,

Israels Helige, din Frälsare.

Jag ger Egypten till lösepenning för dig,

Nubien och Seba i ditt ställe.


EPISTEL

Rom 6: 3-11

3 Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? 4 Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. 5 Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. 6 Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. 7 Ty den som är död är friad från synd. 8 Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också skall leva med honom. 9 Vi vet att Kristus aldrig mer dör, sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. 10 Ty hans död var en död från synden en gång för alla, men det liv han lever, det lever han för Gud. 11 Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus.


EVANGELIUM

Joh 3: 1-8

Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. 2 Han kom till Jesus om natten och sade: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom." 3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." 4 Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" 5 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. 6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. 7 Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. 8 Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden."


PSALTARPSALM

Psalm 66: 5-12

5 Kom och se vad Gud har gjort, gärningar som väcker förundran bland människors barn. 6 Han förvandlade havet till torrt land, de gick till fots genom vattnen. Där gladdes vi över honom. 7 Genom sin makt härskar han för evigt, hans ögon ger akt på hednafolken. De upproriska skall inte kunna resa sig. Sela.

8 Prisa, ni folk, vår Gud, låt hans lov ljuda högt, 9 ty han har givit vår själ liv, han har inte låtit vår fot vackla. 10 Väl prövade du oss, Gud, du luttrade oss som silver luttras. 11 Du lät oss fastna i nätet, du lade en tung börda på vår rygg. 12 Du lät människor fara fram över vårt huvud, vi gick genom eld och vatten. Men du förde oss ut och gav oss överflöd.


20 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page