top of page
  • Skribentens bildAdmin

Första söndagen efter trefaldighet - årgång 1

 

Gudstjänsten, som leds av pastor loci Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 2 juni 2024 kl 11:00 >> LIVE SÄNDNINGAR <<


TEMA

Vårt dop

Första årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING Jes 43:1-3

1 Men så säger nu Herren,

han som har skapat dig, Jakob, han som har format dig, Israel: Var inte rädd, för jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min. 2 Om du går genom vatten är jag med dig, eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du går genom eld ska du inte bli svedd, lågan ska inte bränna dig. 3 För jag är Herren din Gud, Israels Helige, din Frälsare. Jag ger Egypten till lösen för dig, Nubien och Seba i ditt ställe. EPISTEL Rom 6:3-11

3 Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? 4 Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. 5 För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans.

6 Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. 7 Den som är död är förklarad fri från synden.

8 Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. 9 Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. 10 Hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud. 11 Så ska också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus.

EVANGELIUM Joh 3:1-8

3 Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. 2 Han kom till Jesus en natt och sade: "Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom."


3 Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." 4 Nikodemus sade: "Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?" 5 Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. 6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. 7 Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. 8 Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden."

Andra årgångens läsningar

Tredje årgångens läsningar

Psaltarpsalm
2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

ความคิดเห็น


bottom of page