top of page
  • Skribentens bildAdmin

Första söndagen efter trefaldighet - årgång 2
 

Gudstjänsten, som leds av VDM Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 19 juni 2022 kl 11:00


TEMA

Vårt dop


Andra årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

2 Mos 14:21-22

21 Och Mose räckte ut handen över havet, och Herren drev då undan havet genom en stark östanvind som blåste hela natten. Han gjorde havet till torrt land, och vattnet klövs itu. 22 Israels barn gick rakt genom havet på torr mark, medan vattnet stod som en mur till höger och vänster om dem.


EPISTEL

Tit 3:4-8

4 Men när Gud, vår Frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor 5 frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, 6 som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare, 7 för att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. 8 Detta är ett ord att lita på, och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud är noga med att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna.


EVANGELIUM

Joh 1:29-34

29 Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: "Se Guds Lamm som tar bort världens synd! 30 Det var om honom jag sade: Efter mig kommer en man som är före mig, för han var till före mig. 31 Jag kände honom inte, men för att han ska uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten."


32 Johannes vittnade och sade: "Jag såg Anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom. 33 Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sade till mig: Den du ser Anden komma ner och stanna över, han är den som döper i den helige Ande. 34 Jag har sett det och vittnat: han är Guds Son."


PSALTARPSALM

Psalm 66: 5-12

5 Kom och se vad Gud har gjort,

förunderliga gärningar

bland människors barn.

6 Han förvandlade havet

till torr mark,

de gick till fots genom floden.

Där gladdes vi över honom.

7 I sin makt härskar han för evigt,

hans ögon vakar över folken.

De upproriska får inte resa sig.

Sela


8 Prisa vår Gud, ni folk,

låt hans lov ljuda högt,

9 för han gav liv åt vår själ

och lät inte vår fot vackla.

10 Du prövade oss, Gud,

du luttrade oss

som man luttrar silver.

11 Du lät oss fastna i nätet,

du lade tunga bördor på vår rygg.

12 Du lät människor fara fram

över vårt huvud,

vi gick genom eld och vatten.

Men du förde oss ut till överflöd.

12 visningar0 kommentarer

コメント


bottom of page