top of page
  • Skribentens bildAdmin

Första söndagen efter trettondagen - årgång 1


 

Högmässan, som leds av kyrkoherde em. Jan-Erik Appell, kommer att sändas live söndagen den 7 januari 2023 kl 11:00.


TEMA

Jesu Dop

Första årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING Jes 42:1-7 Herrens tjänare

Se, min tjänare som jag stöder,

min utvalde som min själ glädjer sig över. Jag har sänt min Ande över honom. Han ska utbreda rätten bland hednafolken. 2 Han ska inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna. 3 Ett brutet strå ska han inte krossa, en tynande veke ska han inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. 4 Han ska inte försvagas eller brytas ner förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning.

5 Så säger Gud, Herren som har skapat himlen och spänt ut den, han som har brett ut jorden med allt som växer där, han som har gett liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den. 6 Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen, jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hednafolken, 7 för att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker. EPISTEL Kol 1:15-19

5 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, 16 för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom.

18 Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. 19 Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom

EVANGELIUM Matt 3:13-17 13 Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. 14 Men Johannes försökte hindra honom och sade: "Jag behöver döpas av dig – och du kommer till mig!" 15 Jesus svarade honom: "Låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet." Då lät han det ske.

16 När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. 17 Och en röst från himlen sade: "Han är min älskade Son. I honom har jag min glädje."

Andra årgångens läsningar

Tredje årgångens läsningar

Psaltarpsalm
10 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page