top of page
  • Skribentens bildAdmin

Första söndagen efter trettondagen - årgång 3

Uppdaterat: 8 jan. 2023


 

Gudstjänsten, som leds av distriktsledare VDM Andreas Karlgren, kommer att sändas live söndagen den 8 januari 2023 kl 11:00.


TEMA

Jesu Dop

Tredje årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 42:1-7

Herrens tjänare

Se, min tjänare som jag stöder,

min utvalde som min själ

glädjer sig över.

Jag har sänt min Ande

över honom.

Han ska utbreda rätten

bland hednafolken.

2 Han ska inte skria eller ropa,

inte låta sin röst höras på gatorna.

3 Ett brutet strå

ska han inte krossa,

en tynande veke

ska han inte släcka.

Han ska i trofasthet utbreda rätten.

4 Han ska inte försvagas

eller brytas ner

förrän han har grundat rätten

på jorden.

Havsländerna väntar

på hans undervisning.

5 Så säger Gud,

Herren som har skapat himlen

och spänt ut den,

han som har brett ut jorden

med allt som växer där,

han som har gett liv åt folket

som bor där

och ande åt dem som vandrar

på den.

6 Jag, Herren,

har kallat dig i rättfärdighet.

Jag ska hålla dig i handen,

jag ska bevara dig

och göra dig till ett förbund

för folket,

till ett ljus för hednafolken,

7 för att du ska öppna blinda ögon

och föra fångar ut ur fängelset,

ur fångenskapen

dem som sitter i mörker.

EPISTEL

Apg 19:1-7

Paulus i Efesos

Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesos efter att ha rest genom inlandet. Där träffade han några lärjungar, 2 och han frågade dem: "Tog ni emot den helige Ande när ni kom till tro?" De svarade honom: "Nej, vi har inte ens hört att det finns en helig Ande." 3 Han frågade: "Vilket dop blev ni då döpta med?" De svarade: "Med Johannes dop." 4 Paulus sade: "Johannes döpte med omvändelsens dop och sade åt folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus." 5 När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn, 6 och när Paulus lade händerna på dem kom den helige Ande över dem och de talade i tungor och profeterade. 7 Tillsammans var det omkring ett dussin män.


EVANGELIUM

Mark 1:9-11

Jesus blir döpt

9 Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt av Johannes i Jordan. 10 Genast, när han steg upp ur vattnet, såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva. 11 Och en röst kom från himlen: "Du är min älskade Son. I dig har jag min glädje."


Första årgångens läsningar

Andra årgångens läsningar

Psaltarpsalm
6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page