top of page
  • Skribentens bildAdmin

Första söndagen efter trettondedagen

Uppdaterat: 17 jan. 2021
TEMA


Jesu dop


Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 42:1-7

Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min Ande komma över honom. Han skall utbreda rätten bland hednafolken. Han skall inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna. Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten. Han skall inte förtröttas eller brytas ner, förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning.

Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt ut den, han som har utbrett jorden med allt som växer där, han som har givit liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den.

Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, jag skall hålla dig i handen. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hednafolken, för att du skall öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker.


EPISTEL

Kol 1: 15-19

Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom


EVANGELIUM

Matt 3:13-17

Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sade: "Det är jag som behöver döpas av dig, och du kommer till mig." Jesus svarade honom: "Låt det ske nu. Ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet." Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sade: "Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje."


PSALTARPSALM

Psalm 89: 20-29

På den tiden talade du i en syn

till dina fromma och sade:

"Jag har lagt hjälp i en hjältes hand,

jag har upphöjt en yngling ur folket.

Jag har funnit min tjänare David

och smort honom med min heliga olja.

Min hand skall uppehålla honom,

min arm skall styrka honom.

Ingen fiende har något att fordra av honom,

ingen orättfärdig skall förtrycka honom.

Jag skall krossa hans ovänner framför honom,

jag skall slå ner dem som hatar honom.

Min trofasthet och min nåd skall vara med honom,

i mitt namn skall hans horn bli upphöjt.

Jag skall lägga havet under hans hand,

strömmarna under hans högra hand.

Han skall ropa till mig: "Du är min Fader,

min Gud och min frälsnings klippa!"

Jag skall göra honom till den förstfödde,

till den högste bland kungarna på jorden.

Jag skall bevara min nåd åt honom för evigt,

mitt förbund med honom skall stå fast.


10 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page