top of page
  • Skribentens bildAdmin

Första söndagen efter trettondedagen - årgång 2

TEMA

Jesu dop

Andra årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 42: 1-7

Herrens tjänare

Se, min tjänare som jag stöder,

min utvalde som min själ

glädjer sig över.

Jag har sänt min Ande

över honom.

Han ska utbreda rätten

bland hednafolken.[a]

2 Han ska inte skria eller ropa,

inte låta sin röst höras på gatorna.

3 Ett brutet strå

ska han inte krossa,

en tynande veke

ska han inte släcka.

Han ska i trofasthet utbreda rätten.

4 Han ska inte försvagas

eller brytas ner

förrän han har grundat rätten

på jorden.

Havsländerna väntar

på hans undervisning.


5 Så säger Gud,

Herren som har skapat himlen

och spänt ut den,

han som har brett ut jorden

med allt som växer där,

han som har gett liv åt folket

som bor där

och ande åt dem som vandrar

på den.

6 Jag, Herren,

har kallat dig i rättfärdighet.

Jag ska hålla dig i handen,

jag ska bevara dig

och göra dig till ett förbund

för folket,

till ett ljus för hednafolken,[b]

7 för att du ska öppna blinda ögon

och föra fångar ut ur fängelset,

ur fångenskapen

dem som sitter i mörker.


EPISTEL

1 Petr 3: 18-22

Dopet och det nya livet

18 Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen men levandegjord genom Anden. 19 I Anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset, 20 för dem som förr hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, åtta själar, frälsta genom vattnet.


21 Efter denna förebild frälser nu dopet också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse, 22 han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida sedan änglar, furstar och makter blivit underställda honom.


EVANGELIUM

Luk 3: 15-17, 21-22

15 Folket gick där i förväntan, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. 16 Johannes svarade dem allesammans: "Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den helige Ande och eld. 17 Han har sin kastskovel i handen för att rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar."


Jesu dop

21 När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Medan han bad, öppnades himlen 22 och den helige Ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst: "Du är min älskade Son. I dig har jag min glädje."


PSALTARPSALM

Psalm 89: 20-29

20 Du talade en gång i en syn

till dina trogna och sade:

"Jag har sänt hjälp

genom en hjälte,

jag har upphöjt en yngling

ur folket.

21 Jag har funnit min tjänare David

och smort honom

med min heliga olja.

22 Min hand ska stödja honom,

min arm ska styrka honom.

23 Ingen fiende ska plundra honom,

ingen orättfärdig

ska förtrycka honom.

24 Jag ska krossa hans fiender

framför honom

och slå ner dem

som hatar honom.


25 Min trofasthet och nåd

ska vara med honom,

i mitt namn ska hans horn

bli upphöjt.

26 Jag ska lägga havet

under hans hand,

floderna under hans högra hand.

27 Han ska ropa till mig:

"Du är min Far, min Gud

och min frälsnings klippa!"

28 Jag ska göra honom

till den förstfödde,

till den högste

bland kungarna på jorden.

29 Jag ska bevara min nåd

mot honom för evigt,

mitt förbund med honom

ska stå fast.

7 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page