top of page
  • Skribentens bildAdmin

Första söndagen i fastan (Invocavit)

Uppdaterat: 26 feb. 2021TEMA


Prövningens stund

Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

1 Mos 3: 1-6

1 Ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: "Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården?"

2 Kvinnan svarade ormen: "Vi får äta av frukten från träden i lustgården, 3 men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö."

4 Då sade ormen till kvinnan: "Ni skall visst inte dö! 5 Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont."

6 Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt.


EPISTEL

Hebr 4: 15-16

15 Vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.


EVANGELIUM

Matt 4: 1-11

1 Jesus fördes av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen. 2 Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till sist hungrig. 3 Då kom frestaren fram och sade till honom: "Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd." 4 Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun."

5 Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång 6 och sade: "Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han skall ge sina änglar befallning om dig, och de skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten." 7 Jesus sade till honom: "Det står också skrivet: Du skall inte fresta Herren, din Gud."

8 Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. 9 Och han sade: "Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig." 10 Då sade Jesus till honom: "Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna." 11 Då lämnade djävulen honom, och se, änglar trädde fram och tjänade honom.


PSALTARPSALM


Psalm 35: 1-18

1 Av David.

Herre, gå till rätta med dem som går till rätta med mig, strid mot dem som strider mot mig. 2 Tag sköld och rustning, och kom till min hjälp. 3 Drag fram spjutet och spärra vägen för mina förföljare. Säg till min själ: "Jag är din frälsning."

4 Låt dem komma på skam och blygas som står efter mitt liv. Låt dem tvingas tillbaka med skam som tänker ut ont mot mig. 5 Låt dem bli som agnar för vinden, låt Herrens ängel driva bort dem. 6 Låt deras väg bli mörk och hal, låt Herrens ängel förfölja dem. 7 Ty utan orsak har de gömt sin nätgrop för att fånga mig, utan orsak har de grävt den för att ta mitt liv. 8 Låt ödeläggelse oväntat komma över dem, så att de själva fångas i det nät de lagt ut och till sitt fördärv faller i sin egen grop. 9 Min själ skall jubla i Herren och vara glad över hans frälsning. 10 Varje ben i min kropp skall säga: " Herre, vem är dig lik, du som räddar den betryckte från hans överman, den betryckte och fattige från den som plundrar honom?"

11 Falska vittnen träder fram,

de frågar mig om sådant som jag inte vet.

12 De lönar mig med ont för gott,

min själ är övergiven.

13 Jag bar sorgdräkt när de var sjuka,

jag kuvade min själ med fasta

och bad med nersänkt huvud.

14 Jag handlade som om det gällt min vän, min bror.

Lik den som sörjer sin mor

gick jag sorgklädd och nerböjd.

15 Men de gläder sig över mitt fall,

de gaddar ihop sig,

onda människor gaddar ihop sig mot mig - jag vet ej varför.

De hånar mig utan uppehåll.

16 Bland gudlösa som hånar för en kaka bröd,

gnisslar de tänder mot mig.

17 Herre, hur länge skall du se på?

Befria min själ från deras ödeläggelse,

mitt dyrbara liv undan lejonen.

18 Då skall jag tacka dig i den stora församlingen,

bland mycket folk skall jag prisa dig.

13 visningar0 kommentarer

댓글


bottom of page