top of page
  • Skribentens bildAdmin

Fastlagsöndagen - årgång 1 

Gudstjänsten, som leds av biskop em. Lars Artman, kommer att sändas live söndagen den 11 februaru 2024 kl 11:00 >>LIVE SÄNDNINGAR<<


TEMA

Kärlekens väg

Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jesaja 52:13-15

Tjänarens lidande och härlighet

13 Se, min tjänare ska handla vist.

Han ska bli hög och upphöjd,

mycket hög.

14 Liksom många häpnade över dig,

så ska hans utseende

fördärvas mer än människors

och hans gestalt

mer än Adams barn.

15 Så ska han bestänka många folk.

Inför honom ska kungar

förstummas,

för de får se något

som aldrig berättats för dem

och förstå något de aldrig har hört.


EPISTEL

1 Kor 13: 1-13

1 Om jag talar

både människors

och änglars språk

men inte har kärlek,

är jag bara ekande brons

eller en skrällande cymbal.

2 Och om jag har profetisk gåva

och vet alla hemligheter

och har all kunskap,

och om jag har all tro

så att jag kan flytta berg

men inte har kärlek,

så är jag ingenting.

3 Och om jag delar ut

allt jag äger

och om jag offrar min kropp

till att brännas

men inte har kärlek,

så vinner jag ingenting.

4 Kärleken är tålig och mild.

Kärleken avundas inte,

den skryter inte,

den är inte uppblåst.

5 Den beter sig inte illa,

den söker inte sitt,

den brusar inte upp,

den tänker inte på det onda.

6 Den gläder sig inte

över orätten

men gläds med sanningen.

7 Allt bär den, allt tror den,

allt hoppas den,

allt uthärdar den.

8 Kärleken upphör aldrig.

Men profetiorna ska försvinna,

tungomålen ska tystna

och kunskapen försvinna.

9 Vi förstår bara till en del

och profeterar till en del,

10 men när det fullkomliga kommer

ska det som är till en del

försvinna.

11 När jag var barn

talade jag som ett barn,

tänkte som ett barn

och förstod som ett barn.

Men sedan jag blivit vuxen

har jag lagt bort det barnsliga.

12 Nu ser vi en gåtfull spegelbild,

men då ska vi se

ansikte mot ansikte.

Nu förstår jag bara till en del,

men då ska jag

känna fullkomligt,

så som jag själv blivit

fullkomligt känd.

13 Så består nu tro, hopp och kärlek,

dessa tre,

och störst av dem är kärleken.EVANGELIUM

Luk 18: 31-43

Jesus talar en tredje gång om sin död

31 Jesus tog de tolv åt sidan och sade till dem: "Se, vi går upp till Jerusalem, och allt som är skrivet om Människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. 32 Han ska utlämnas åt hedningarna, och de ska håna och skymfa honom, spotta på honom, 33 gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå." 34 Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem, och de fattade inte vad han menade.


Den blinde vid Jeriko

35 När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. 36 Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. 37 Man berättade för honom att Jesus från Nasaret gick förbi, 38 och då ropade han: "Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!" 39 De som gick främst sade åt honom att vara tyst, men han ropade bara ännu mer: "Davids son, förbarma dig över mig!"

40 Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus: 41 "Vad vill du att jag ska göra för dig?" Han svarade: "Herre, gör så att jag kan se igen!" 42 Jesus sade till honom: "Du får din syn. Din tro har frälst dig." 43 Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud.

Andra årgångens läsningar

Tredje årgångens läsningar

Psaltarpsalm


3 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page