top of page
  • Skribentens bildAdmin

Femte söndagen i fastan (Judica) - årgång 2


 

Gudtsänsten, som leds av VDM Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 3 april 2022 kl 11:00


TEMA

Försonaren

Andra årgångens läsning


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 43:23-25

23 Du har inte kommit till mig

med dina brännofferfår

eller ärat mig med dina slaktoffer.

Jag har inte gett dig arbete

med matoffer

eller möda med rökelse.

24 Du har inte köpt kalmus åt mig

för pengar

eller mättat mig

med dina slaktoffers fett.

I stället har du gett mig arbete

med dina synder

och möda med dina missgärningar.


25 Jag, jag är den som utplånar

dina brott för min egen skull,

dina synder minns jag inte mer.


EPISTELTEXT

Hebr 9:11-12, 15

11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som skulle komma. Genom det större och fullkomligare tabernaklet, som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen, 12 gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.


15 Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de som är kallade ska få det utlovade eviga arvet, när han nu med sin död har friköpt oss från överträdelserna under det förra förbundet.


EVANGELIETEXT

Matt 21:33-43

Liknelsen om de onda vinodlarna

33 Lyssna på en annan liknelse: En husbonde planterade en vingård. Han satte stängsel runt den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sedan arrenderade han ut den till vinodlare och reste bort.


34 När skördetiden närmade sig, sände han sina tjänare till vinodlarna för att få sin del av frukten. 35 Men vinodlarna tog fast hans tjänare. En slog de, en annan dödade de och en tredje stenade de. 36 Återigen sände han andra tjänare, fler än de förra. Men de gjorde på samma sätt med dem.


37 Till sist sände han sin son till dem och sade: Min son kommer de att ha respekt för. 38 Men när vinodlarna fick se sonen sade de till varandra: Här är arvtagaren! Kom, vi dödar honom så får vi hans arv. 39 Och de tog fast honom, kastade ut honom ur vingården och dödade honom. 40 När nu vingårdens herre kommer, vad ska han då göra med dessa vinodlare?"


41 De svarade honom: "Han ska ge de onda en ond död och arrendera ut vingården till andra vinodlare som ger honom frukten i rätt tid." 42 Jesus sade till dem: "Har ni aldrig läst i Skrifterna:


Stenen som husbyggarna förkastade

har blivit en hörnsten.

Herren har gjort den till detta,

underbart är det i våra ögon.


43 Därför säger jag er: Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt.


PSALTARPSALM Psalm 43:1-5

Döm mig rättvist, Gud,

ta dig an min sak

mot ett kärlekslöst folk!

Rädda mig från falska

och onda människor,

2 för du, Gud, är min styrka.

Varför har du förkastat mig?

Varför måste jag gå sorgsen,

trängd av fiender?


3 Sänd ditt ljus och din sanning.

Låt dem leda mig,

låt dem föra mig

till ditt heliga berg

och dina boningar,

4 så att jag får gå in till Guds altare,

till Gud som är min glädje

och fröjd,

och tacka dig på harpa,

Gud, min Gud!


5 Varför så bedrövad, min själ,

varför så orolig i mig?

Hoppas på Gud.

Jag ska åter få tacka honom,

min frälsning och min Gud.

4 visningar0 kommentarer

댓글


bottom of page