top of page
  • Skribentens bildAdmin

Femte söndagen i påsktiden (Cantate) - årgång 1
 

Gudtsjänten, som leds av pastror loci Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 28 april 2023 kl 11:00. >> LIVE SÄNDNINGAR <<


TEMA

Växande i tro

Första årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING Hos 11:1-4

1 När Israel var ung

fick jag honom kär, och ut ur Egypten kallade jag min son. 2 Men ju mer man kallar dem, desto mer drar de sig undan. De offrar åt baalerna och tänder rökelse åt avgudabilderna. 3 Ändå var det jag som lärde Efraim att gå och som tog dem i mina armar. Men de förstod inte att jag ville hela dem. 4 Med lena band drog jag dem, med kärlekens band. Jag var för dem lik den som lättar oket över deras nackar, jag böjde mig ner till dem och gav dem mat.


EPISTEL 1 Joh 4:10-16

10 Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.

11 Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. 12 Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra, förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. 13 Vi vet att vi förblir i honom och han i oss genom att han har gett oss av sin Ande. 14 Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare. 15 Om någon bekänner att Jesus är Guds Son, förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud. 16 Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.

Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.


EVANGELIUM Joh 16: 5-11 Sanningens Ande

5 Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? 6 Men när jag nu har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. 7 Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er.

8 Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. 9 Om synd: de tror inte på mig. 10 Om rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. 11 Om dom: denna världens furste är dömd.


Andra årgångens läsningar

Tredje årgångens läsningar

Psaltarpsalm
0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page