top of page
  • Skribentens bildAdmin

Femte söndagen i påsktiden (Cantate) - årgång 2


 

Gudstjänsten, som leds av VDM Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 15 maj 2022 kl 11:00


TEMA

Växande i tro

Andra årgångens läsning


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jer 17:5-8

Förbannelse och välsignelse

5 Så säger Herren:

Förbannad är den

som litar till människor

och söker sin styrka

i det som är kött

och vars hjärta vänder sig bort

från Herren.

6 Han är som en torr buske på heden

och får inte se

något gott komma.

Han bor på brända platser i öknen,

på salt jord där ingen bor.


7 Men välsignad är den

som litar till Herren

och har Herren till sin trygghet.

8 Han är som ett träd

planterat vid vatten

som sträcker sina rötter

till bäcken.

Det fruktar inte om hetta kommer,

dess löv är alltid gröna.

Det oroas inte under torra år,

och det slutar aldrig

att bära frukt.


EPISTELTEXT

Gal 5:16-24

Köttets gärningar och Andens frukt

16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så gör ni inte vad köttet begär. 17 Köttet söker det som är emot Anden, och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. 18 Men om ni leds av Anden står ni inte under lagen. 19 Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier, 20 avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, 21 illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike.


22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, 23 mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.


24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.


EVANGELIETEXT

Joh 15:10-17

10 Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min Fars bud och är kvar i hans kärlek. 11 Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig.


12 Detta är mitt bud: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. 13 Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. 14 Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. 15 Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min Far. 16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. 17 Och detta befaller jag er: att ni ska älska varandra.


PSALTARPSALM Psalm 98:1-9

Sjung till Herren en ny sång! Han har gjort under, han har gett frälsning med sin högra hand, sin heliga arm. 2 Herren har gjort sin frälsning känd, han har visat sin rättfärdighet inför folkens ögon. 3 Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus. Jordens alla ändar har sett vår Guds frälsning.

4 Ropa till Herren, hela jorden, brist ut i jubel och lovsång! 5 Lovsjung Herren med harpa, med harpa och lovsångsljud, 6 med trumpeter och hornstötar. Ropa av glädje inför kungen, Herren!

7 Havet ska brusa med allt som fyller det, världen och de som bor i den. 8 Strömmarna ska klappa händer och bergen jubla tillsammans 9 inför Herren, för han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med rättvisa.


6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page