top of page
  • Skribentens bildAdmin

Femtonde söndagen efter trefaldighet - årgång 2 

Gudstjänsten, som leds av pastor loci Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 25 september 2022 kl 11:00.


TEMA

Ett är nödvändigt

Andra årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING 5 Mos 4:29-31 29 Men om ni där söker Herren din Gud ska du finna honom, om du söker honom av hela ditt hjärta och av hela din själ. 30 När du är i nöd och allt detta händer dig i kommande dagar ska du vända om till Herren din Gud och lyda hans röst, 31 för Herren din Gud är en barmhärtig Gud. Han ska inte överge dig eller förgöra dig. Han ska inte glömma det förbund han med ed har ingått med dina fäder. EPISTEL Apg 4:32-35

Ett hjärta och en själ

32 Hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen kallade något av det han ägde för sitt utan de hade allt gemensamt. 33 Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över dem alla.

34 Ingen av dem led någon brist, för alla som hade mark eller hus sålde sådant som de ägde och bar fram betalningen för det som sålts 35 och lade ner det vid apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. . EVANGELIUM Luk 10:38-42 Jesus hos Marta och Maria

38 Medan de var på väg kom Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. 39 Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. 40 Marta däremot var upptagen med alla förberedelser och hon kom fram och sade: "Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig." 41 Herren svarade henne: "Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. 42 Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne."

Första årgångens läsningar

Tredje årgångens läsningar

Psaltarpsalm9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page