top of page
  • Skribentens bildAdmin

Fjärde Söndag i Advent

TEMA

Herrens moder

Andra årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

1 Mos 3: 14-15

Syndafallets följder

14 Då sade Herren Gud till ormen:

"Eftersom du har gjort detta, skall du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk skall du gå, och jord skall du äta så länge du lever. 15 Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen."


EPISTEL

Fil 4: 4-7

4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. 5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. 6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.


EVANGELIUM

Luk 1: 30-33

30 Då sade ängeln till henne: "Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. 31 Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32 Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. 33 Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut."


PSALTARPSALM

Psalm 149: 1-9

1 Halleluja!

Sjung till Herren en ny sång,

hans lov i de frommas församling.

2 Israel skall glädja sig över sin skapare,

Sions barn jubla över sin konung.

3 De skall prisa hans namn under dans,

till puka och harpa skall de lovsjunga honom.

4 Ty Herren gläds över sitt folk,

han smyckar de ödmjuka med frälsning.


5 De fromma skall jubla i härlighet

och sjunga av glädje på sin bädd.

6 Guds lov skall vara i deras mun

och ett tveeggat svärd i deras hand,

7 för att hämnas på hednafolken

och straffa folken,

8 för att binda deras kungar med kedjor

och deras stormän med järnbojor,

9 för att verkställa det domslut som är nedtecknat.

Det är en ära för alla hans fromma.

Halleluja!

9 visningar0 kommentarer

コメント


bottom of page