top of page
  • Skribentens bildAdmin

Fjärde söndagen efter Påsk (Cantate)

Uppdaterat: 1 maj 2021
TEMA

Växande i tro


Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Hos 11: 1-4

1 När Israel var ung fick jag honom kär, och ut ur Egypten kallade jag min son. 2 Men ju mer de har blivit kallade, desto mer har de dragit sig undan. Åt baalerna offrar de och åt de uthuggna bilderna tänder de rökelse. 3 Ändå var det jag som lärde Efraim att gå och som tog dem upp i mina armar. Men de förstod inte att jag ville hela dem. 4 Med lena band drog jag dem, med kärlekens band, jag var för dem lik en som lättar oket över deras nackar, jag böjde mig ner till dem och gav dem mat.


EPISTEL

1 Joh 4: 10-16

10 Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. 11 Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. 12 Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss. 13 Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin Ande. 14 Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare. 15 Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. 16 Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.

Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.


EVANGELIUM

Joh 16: 5-11

Jesus sade: "5 Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? 6 Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. 7 Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. 8 Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: 9 om synd, ty de tror inte på mig, 10 om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre, 11 om dom, ty denna världens furste är dömd".


PSALTARPSALM

Psalm 98: 1-9 1 En psalm.

Sjung för Herren en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger med sin högra hand och med sin heliga arm. 2 Herren har gjort sin frälsning känd, han har uppenbarat sin rättfärdighet för hednafolkens ögon. 3 Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus, hela jorden har sett vår Guds frälsning.

4 Höj jubel till Herren, alla länder! Brist ut i glädjerop och lovsjung! 5 Lovsjung Herren med harpa, med harpa och med lovsångs ljud! 6 Blås i trumpeter och horn, höj jubelrop inför konungen, Herren! 7 Må havet brusa och allt som fyller det, världen och de som bor i den. 8 Må strömmarna klappa i händerna och bergen jubla med varandra 9 inför Herren, ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma världen med rättfärdighet och folken med rättvisa.

13 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page