top of page
  • Skribentens bildAdmin

Fjärde Söndagen i Advent

Uppdaterat: 9 jan. 2021
TEMA

Herrens moder

Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 40:9-11

Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarinna, höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan, säg till Juda städer: "Se, er Gud!"

Ja, Herren, HERREN kommer med makt, hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom.

Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram.


EPISTEL

Rom 10:4-8

Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror. Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen: "Den människa som håller lagen skall leva genom den". Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: "Fråga inte i ditt hjärta: Vem skall fara upp till himlen?" - det vill säga för att hämta ner Kristus - eller: "Vem skall fara ner i avgrunden?" - det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? "Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta", nämligen trons ord som vi predikar.


EVANGELIUM

Luk 1:46-55

Maria sade: "Min själ prisar Herren, och min ande gläder sig i Gud, min Frälsare. Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet.

Och se, härefter skall alla släkten prisa mig salig. Stora ting har den Mäktige gjort med mig och heligt är hans namn. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom.

Han har utfört väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen.

Härskare har han störtat från deras troner, och ringa män har han upphöjt.

Hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat tomhänta bort.

Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att visa sin barmhärtighet mot Abraham och hans barn, till evig tid, efter sitt löfte till våra fäder."

10 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page