top of page
  • Skribentens bildAdmin

Fjärde söndagen i påsktiden (Jubilate) - årgång 1


 

Högmässan, som leds av pastor loci Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 21 april 2023 kl 11:00. >> LIVE SÄNDNINGAR <<


TEMA

Vägen till livet

Första årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING Jes 54:7-10

7 Ett litet ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag på nytt samla dig. 8 Då min vrede vällde fram, dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig, men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren, din återlösare.

9 Jag skall göra som vid Noas flod. Liksom jag svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden, så svär jag att inte mer vredgas på dig eller bestraffa dig.

10 Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare.


EPISTEL Hebr 13:12-16

12 Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten, för att helga folket med sitt eget blod. 13 Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. 14 Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. 15 Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. 16 Och glöm inte att göra gott och dela med er, för sådana offer behagar Gud.


EVANGELIUM Joh 16: 16-22

16 En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni kommer att se mig." 17 Några av hans lärjungar sade då till varandra: "Vad menar han när han säger till oss: En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni kommer att se mig? Och att han går till Fadern?" 18 De frågade: "Vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger."

19 Jesus märkte att de ville fråga honom, och han sade till dem: "Ni frågar varandra om det jag sade: En kort tid och ni ser mig inte, ännu en kort tid och ni kommer att se mig. 20 Jag säger er sanningen: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. 21 När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet, minns hon inte längre smärtan i sin glädje över att en människa är född till världen. 22 Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er.


Andra årgångens läsningar

Tredje årgångens läsningar

Psaltarpsalm
1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page