top of page
  • Skribentens bildAdmin

Fjärde söndagen i påsktiden (Jubilate) - årgång 2

Uppdaterat: 26 maj 2022


 

Högmässan, som leds av VDM Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 8 maj 2022 kl 11:00


TEMA

Vägen till livet

Andra årgångens läsning


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Job 19:25-27

25 Men jag vet att min återlösare lever,

att han till sist ska träda fram

över stoftet.

26 När sedan min sargade hud

är borta,

ska jag i mitt kött skåda Gud.

27 Jag själv ska få skåda honom,

jag ska se honom

med egna ögon,

inte med någon annans.

Därefter längtar jag i mitt innersta.


EPISTELTEXT

2 Kor 4:16-18

Tron och hoppet

16 Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. 17 Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. 18 Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.


EVANGELIETEXT

Joh 14:1-12

Jesus är vägen till Fadern

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. 2 I min Fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er? 3 Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. 4 Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni."


5 Tomas sade: "Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?" 6 Jesus sade till honom: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 7 Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far. Nu känner ni honom och har sett honom."


8 Filippus sade: "Herre, visa oss Fadern så räcker det för oss." 9 Jesus svarade: "Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Visa oss Fadern? 10 Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. 11 Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull.


12 Jag säger er sanningen: Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern.


PSALTARPSALM Psalm 100:1-5

Jubel inför Herren

En tacksägelsepsalm.


Ropa till Herren,

hela jorden!

2 Tjäna Herren med glädje,

kom inför hans ansikte

med jubelrop!

3 Tänk på att Herren är Gud.

Han har gjort oss

och inte vi själva,

till sitt folk och får i sin hjord.


4 Gå in i hans portar med tacksägelse,

i hans gårdar med lovsång.

Tacka honom, lova hans namn,

5 för Herren är god.

Evig är hans nåd,

från släkte till släkte

varar hans trofasthet.

5 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page